Základní školy – Střední a Severní Čechy

491–500 firem z 1 000+ nalezených Filtry

491Rais Miroslav

Nabízíme a zajišťuji profesionální a zodpovědné zabezpečení BOZP a PO a bezpečnost práce a požární ochrana je zabezpečována na základě české legislativy a evropských směrnic se 100% zodpovědností a zárukou peněz a dále provádíme zajištění školení vazačů a řidičů a to referentů.

492Základní umělecká škola, Praha 1

Biskupská 1276, Praha 1 - Nové Město
Otevřeno od 12:00
Bezdlužná

Na hudebním oboru jsou vyučovány předměty: přípravná hudební výchova, hudební nauka, klavír, housle, violoncello, kontrabas, háčková harfa, akordeon, elektrické klávesy, zobcová i příčná flétna, kytara, elektrická kytara, klarinet, trubka, pozoun, lesní roh, bicí nástroje a sólový i sborový zpěv.…

493Jungmannova základní škola Beroun

Plzeňská 30, Beroun Bezdlužná

Jungmannova základní škola v Berouně je škola poskytující základní vzdělání od 1. do 9. ročníku. Škola se specializuje na výuku jazyků a na výuku informatiky. Jungmannovu ZŠ navštěvují děti z blízkého okolí, i z okolních obcí a měst. Školu najdeme v centru Berouna.

4942. základní škola a mateřská škola, Preislerova 1335, Beroun

Naše škola disponuje nadstandardním vybavením v oblasti informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností, výtvarné výchovy a některých přírodovědných oborů. Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří většinou kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, je schopen zajistit kvalitní vzdělání žáků.

495Základní škola Beroun, Wagnerovo náměstí 458

Naše škola poskytuje základní vzdělání pro děti ve věku 6-ti až 15-ti let. Náš pedagogický sbor je složen z kvalitních učitelů, kteří ke každému dítěti přistupují individuálně a s trpělivostí. Během školního roku se angažujeme v různých školních soutěžích a podáváme v nich kvalitní výsledky. Práce…

496Střední škola a Základní škola Beroun, příspěvková organizace

4.2
★★★★★
★★★★★
(16)
Karla Čapka 1457, Beroun Bezdlužná

Poskytujeme základní vzdělání pro děti s postižením jako je autismus, vada řeči, mentální potíže, s více postiženími. Základem pro rozvoj dětí, jsou speciální pedagogické znalosti a osobitý přístup. V našem školním zařízení se snažíme maximálně zapojit děti do koloběhu každodenního života a tím jim…

497Soukromá základní umělecká škola Dr. Lidinské

Tovární 66, Beroun Bezdlužná

Nabízíme pro děti 9 učeben pro výuku hry na hudební nástroje, učebna výpočetní techniky, taneční sál, dvě vybavené zkušebny pro hudební skupiny (ozvučení, bicí), učebna pro výtvarnou výchovu (hrnčířský kruh, keramická pec).

498GYMNÁZIUM OPATOV

Jsme gymnázium se všeobecným zaměřením a nabízí čtyřleté nebo osmileté denní studium pro absolventy 9. a 5. ročníků Základních škol. Součástí Gymnázia je také žákovská knihovna, která obsahuje téměř 1200 titulů krásné a odborné literatury. Nabízí také některé časopisy: Koktejl, moderní vyučování,…

499Ing. Václav Fišer - komerční servis

Poradenská a konzultační kancelář pro oblast aplikace moderních řídících a moderních komerčních, marketingových metod specializovaná na realizaci aplikací management marketingu.

500Základní škola praktická a Praktická škola Karla Herforta

3.4
★★★★★
★★★★★
(3)
Josefská 43, Praha 1 - Malá… Bezdlužná

Praktická škola dvouletá nabízí studium pro dívky a chlapce ze ZŠ a speciálních škol se zdravotními či jinými handicapy. Studenti mohou nastoupit i s časovým odstupem.


Základní školy – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách


Základní školy v lokalitě Střední a Severní Čechy – detailní popis