Základní školy – Praha 8

Základního vzdělávání je povinno účastnit se každé dítě v ČR. Základní vzdělávání se realizuje na běžné základní škole a speciální základní škole. Jeho cílem je vytvoření základů pro celoživotní učení. Přehled základních škol v lokalitě Praha 8.

1–10 firem z 40 nalezených Filtry

1Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna, o.p.s. …1 pobočka

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
Chabařovická 1125/4, Praha 8 - Kobylisy Bezdlužná

Nabízíme a provozujeme základní školu a to pro 200 žáků s rozšířenou výukou němčiny s družinou a dále klubem.

2Církevní základní škola logopedická Don Bosco a mateřská škola logopedická2 pobočky

4.9
★★★★★
★★★★★
(3)
Dolákova 555/1, Praha 8 - Bohnice Bezdlužná

Jsme církevní mateřská a základní škola logopedická. Zajišťujeme celodenní péči pro děti od 3 let z celé ČR po celou dobu jejich školní docházky. Mimopražští mají možnost ubytování na internátě.

3Základní škola a mateřská škola Petra Strozziho, Praha 8, Za Invalidovnou 3

1.0
★★★★★
★★★★★
(1)
Za invalidovnou 579…, Praha 8 - Karlín Bezdlužná

Základní škola pro 300 žáků s jídelnou a družinou. Součástí je kroužek florbalu a míčových her. Mateřská škola pro 50 dětí.

4ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o.1 pobočka

Realizujeme firemní rozvojové projekty a kurzy na míru potřebám zadavatele, otevřené specializované kurzy - zejména témata obchodní, komunikační dovednosti, personalistika, logistika, marketing. Jsme realizátorem marketingových kurzů CIMA v ČR. Lektoři jsou profesionálové s praxí v oboru.

5Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11

4.0
★★★★★
★★★★★
(1)
Hovorčovická 1281/11, Praha 8 - Kobylisy Bezdlužná

Základní škola pro 750 žáků s družinou, klubem, školní knihovnou a jídelnou. Škola nabízí možnost navštěvovat přípravné třídy a kurzy pro předškoláky. Rozšířená výuka tělesné výchovy - zaměření na fotbal, volejbal, tenis.

6Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna, o.p.s.1 pobočka

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
Střížkovská 32/27, Praha 8 Bezdlužná

Škola založená v roce 1991 německou menšinou v ČR nabízí pro české i německé děti vzdělání a výchovu v ročnících 1-5 s němčinou jako jazyk cizí nebo mateřský. Kvalitní středoškolské vzdělání, špička ve výuce NJ. Na gymnáziu vyučujeme vybrané předměty v němčině.

7Základní škola logopedická a Základní škola praktická, Praha 8, Libčická 399

Výuka žáků s vadami komunikace a žáků s vadou řeči v kombinaci s mentálním postižením. Speciálně pedagogické centrum na adrese - Libčická 398.

8Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
Žernosecká 1597, Praha 8 - Kobylisy

Základní škola pro 680 žáků s družinou, klubem a jídelnou. K dispozici jsou dvě tělocvičny a počítačové učebny, hřiště s položeným umělým povrchem, přístup k internetu, dataprojektor, žákovská knihovna a automaty na potraviny. Nabízíme sportovní, jazykové, hudební a umělecké kroužky.

9Základní škola Praha - Dolní Chabry, příspěvková organizace

3.5
★★★★★
★★★★★
(1)
Spořická 400, Praha 8 - Dolní… Bezdlužná

Základní škola pro 320 žáků s družinou, školním klubem a jídelnou. Možnost navštěvovat orientální tanec, hudebně-dramatický a divadelní kroužek.

10Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a

3.3
★★★★★
★★★★★
(4)
Svídnická 599/1a, Praha 8 - Troja

Základní škola pro 630 žáků s družinou, klubem a jídelnou. Pořádáme řadu tradičních akcí (Mazurskou olympiádu, Vánoční jarmark, Karneval, Mazurský jarmark a další). Ve škole probíhá výuka AJ od 3. třídy, výuka dalšího cizího jazyka (NJ, RJ) od 7. třídy. K dispozici je 10 interaktivních tabulí.


Základní školy – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Praha 8


Základní školy v lokalitě Praha 8 – detailní popis

Základní vzdělávání probíhá na základních školách, které mají 9 ročníků a dělí se na první a druhý stupeň. První stupeň tvoří první až pátý ročník. Druhý stupeň tvoří šestý až devátý ročník. Zřizují se i základní školy, které nemají všechny ročníky. 

Povinná školní docházka

Plnit školní docházku je povinné po dobu devíti školních roků. Nejdéle však do konce školního roku, ve kterém žák dosáhne sedmnáctého roku věku. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku. Pokud není dítě v tomto věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může rodič požádat o odklad povinné školní docházky o jeden školní rok. Součástí žádosti musí být posudek od školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Cíl základního vzdělávání

Cílem základního vzdělávání je osvojení si potřebné strategie učení a na jejím základě získat motivaci k celoživotnímu učení

Získání základního vzdělání 

Základní vzdělání získá žák úspěšným absolvováním vzdělávacího programu základního vzdělávání v základní škole, na nižším stupni šestiletého nebo osmiletého gymnázia nebo v odpovídající části osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře. Základní vzdělávání lze také získat po splnění povinné školní docházky a zároveň úspěšným ukončením kursu pro získání základního vzdělání uskutečňovaného v základní nebo střední škole. 

Po úspěšném absolvování vzdělávacího programu základního vzdělávání v základní škole speciální získá žák základy vzdělání.