Základní školy - Praha 8

1 - 20 firem z 29 nalezených

Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11

Praha 8 - Kobylisy, Hovorčovická 1281/11 kontakt +420 284 684 758

Základní škola pro 750 žáků s družinou, klubem, školní knihovnou a jídelnou. Škola nabízí možnost navštěvovat přípravné třídy a kurzy pro předškoláky. Rozšířená výuka tělesné výchovy - zaměření na fotbal, volejbal, tenis.

web www.zshovorcovicka.cz

Základní škola logopedická a Základní škola praktická, Praha 8, Libčická 399

Praha 8, Libčická 399/8 kontakt +420 233 559 745

Výuka žáků s vadami komunikace a žáků s vadou řeči v kombinaci s mentálním postižením. Speciálně pedagogické centrum na adrese - Libčická 398.

web www.zslogopedicka.cz

PORG - gymnázium a základní škola, o.p.s.

Praha 8 - Libeň, Lindnerova 517/3 kontakt +420 284 841 031, (1 pobočka)

PORG tvoří tři školy, které zahrnují základní školu a osmileté gymnázium. Škola pravidelně dosahuje jedny z nejlepších výsledků u státních maturit i při srovnávacích měřeních SCIO, NIQES a Kalibro.

web www.porg.cz

Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna, o.p.s.

Praha 8, Střížkovská 32/27 kontakt +420 283 881 850, (1 pobočka)

Škola založená v roce 1991 německou menšinou v ČR nabízí pro české i německé děti vzdělání a výchovu v ročnících 1-5 s němčinou jako jazyk cizí nebo mateřský. Kvalitní středoškolské vzdělání, špička ve výuce NJ. Na gymnáziu vyučujeme vybrané předměty v němčině.

web www.gtmskola.cz, zsncp.cz, gymnaziumtm.cz

Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna, o.p.s. (pobočka Praha 8 - Kobylisy)

Praha 8 - Kobylisy, Chabařovická 1125/4 kontakt +420 286 884 119, (1 pobočka)

Nabízíme a provozujeme základní školu a to pro 200 žáků s rozšířenou výukou němčiny s družinou a dále klubem.

web zsncp.cz

Základní škola T. G. Masaryka Praha 7, Ortenovo náměstí 34 (Praha 8)

Praha 7 - Holešovice, Ortenovo náměstí 34 kontakt +420 220 806 074, (2 pobočky)

Od roku 2016 naše škola nabízí výuku podle studijního programu Step by step (Začít spolu) a výuku angličtiny od 1. třídy (i s rodilým mluvčím), němčinu od 7. třídy. V rámci zvyšování kvality výuky je již od 2. ročníku v rámci školního vzdělávacího plánu posilována výuka češtiny a matematiky. Od září 2014 jsme otevřeli pro zájemce anglickou družinu, kde se budou děti jednou týdně dorozumívají celé odpoledne pouze anglicky. Provozujeme velké množství kroužků (sportovní, jazykové (angličtina),…

web www.zstgm7.cz

Církevní základní škola logopedická Don Bosco a mateřská škola logopedická

Praha 8 - Bohnice, Dolákova 555/1 kontakt +420 233 556 677, (2 pobočky)

Jsme církevní mateřská a základní škola logopedická. Zajišťujeme celodenní péči pro děti od 3 let z celé ČR po celou dobu jejich školní docházky. Mimopražští mají možnost ubytování na internátě.

web www.donbosco.cz

Základní škola a mateřská škola Petra Strozziho, Praha 8, Za Invalidovnou 3

Praha 8 - Karlín, Za invalidovnou 579/3 kontakt +420 284 811 094

Základní škola pro 300 žáků s jídelnou a družinou. Součástí je kroužek florbalu a míčových her. Mateřská škola pro 50 dětí.

web www.zs-strozziho.cz

Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3

Praha 8 - Kobylisy, Žernosecká 1597 kontakt +420 286 582 568

Základní škola pro 680 žáků s družinou, klubem a jídelnou. K dispozici jsou dvě tělocvičny a počítačové učebny, hřiště s položeným umělým povrchem, přístup k internetu, dataprojektor, žákovská knihovna a automaty na potraviny. Nabízíme sportovní, jazykové, hudební a umělecké kroužky.

web www.zernosecka.cz

Základní škola Praha - Dolní Chabry, příspěvková organizace

Praha 8 - Dolní Chabry, Spořická 400 kontakt +420 233 544 562

Základní škola pro 320 žáků s družinou, školním klubem a jídelnou. Možnost navštěvovat orientální tanec, hudebně-dramatický a divadelní kroužek.

web www.zschabry.cz

Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a

Praha 8 - Troja, Svídnická 599/1a kontakt +420 233 554 280

Základní škola pro 630 žáků s družinou, klubem a jídelnou. Pořádáme řadu tradičních akcí (Mazurskou olympiádu, Vánoční jarmark, Karneval, Mazurský jarmark a další). Ve škole probíhá výuka AJ od 3. třídy, výuka dalšího cizího jazyka (NJ, RJ) od 7. třídy. K dispozici je 10 interaktivních tabulí.

web www.mazurska.cz

Heřmánek Praha, základní škola

Praha 8 - Kobylisy, Rajmonova 1199 kontakt +420 606 416 930

Heřmánek Praha je alternativní škola, která se zabývá individuální prací s dítětem v malém třídním kolektivu. Škola je podporována komunitou rodičů v respektujícím rámci. Předměty školy jsou zaměřeny na snadné pochopení výuky s využitím různých pomůcek. Uplatňujeme Montessori principy ve výuce češtiny a matematiky. Od třetí třídy zapojujeme do výuky matematiky principy profesora Hejného. Vyučujeme objevitelsky s přístupem kritického myšlení. Výuka vědy od první třídy. Formou pokusů objevujeme…

web www.prorodinu.cz

Základní škola, Praha 8, Libčická 10

Praha 8 - Čimice, Libčická 658/10 kontakt +420 233 551 798

Jsme základní škola pro 860 žáků s družinou a jídelnou a klubem. Pořádáme plavecký a lyžařský výcvik a školy v přírodě. K dispozici je knihovna s čítárnou, nabízíme zajištění volnočasových aktivit.

web www.zslibcicka.cz

ZO Odborového svazu státních orgánů a organizací ZŠ Praha 8 - Dolní Chabry

Praha 8 - Dolní Chabry, Spořická 400/34 kontakt +420 233 544 562

Jsme základní škola pro 320 žáků s družinou, školním klubem a jídelnou. Žáci mohou navštěvovat orientální tanec, hudebně-dramatický a divadelní kroužek.

web www.zschabry.cz

Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Dolákova 1

Praha 8 - Bohnice, Dolákova 598/3 kontakt +420 233 554 720

Základní škola rodinného typu se zaměřením na výtvarnou a estetickou výchovu pro 650 žáků s družinou, klubem a jídelnou. Nabídka volnočasových aktivit a zájmových kroužků. Mateřská škola pro 112 dětí podporuje zdraví a nabízí zajištění logopedické péče.

web www.dolakova.cz

Základní škola a mateřská škola Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1

Praha 8 - Libeň, Bedřichovská 1960/1 kontakt +420 286 589 478, (1 pobočka)

Provozujeme fakultní základní školu pro 650 žáků s diferencovanou výukou matematiky a cizích jazyků. K dispozici je jídelna, družina a klub. Nabízíme různé kroužky. Pořádáme plavecké, lyžařské kurzy, školu v přírodě a soutěže.

web www.zsnaslovance.cz

Základní škola a Mateřská škola, Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 17

Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 17/11 kontakt +420 283 910 960

Jsme základní škola pro 436 žáků, s družinou, jídelnou, klubem.

web www.skoladablice.cz

Základní škola Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova 52

Praha 8 - Libeň, Zenklova 26/52 kontakt +420 266 310 472, (1 pobočka)

Jsme základní škola pro 1100 žáků s rozšířenou výukou cizích jazyků a informačních technologií. Naši žáci mají možnost navštěvovat zájmové kroužky, škola vydává vlastní školní časopis.

web www.zs-zenklova.cz

Základní škola a Mateřská škola, Praha 8, Za Invalidovnou 3

Praha 8 - Karlín, Za invalidovnou 579/3 kontakt +420 284 826 799

Práce škol spočívá na úzké spolupráci mezi školou a rodiči, na vzájemné důvěře mezi všemi účastníky - dětmi, rodiči, učiteli a na zajištění všestranného individuálního přístupu ke všem dětem podle jejich aktuální potřeby. Vedle standardních aktivit daných vzdělávacími programy, nabízí škola různorodé činnosti pro posílení znalostí a dovedností dětí a to v rámci výuky i pobytu v předškolních zařízeních i ve školní družině. Škola má minimální preventivní program pro oblast prevence sociálně…

web www.zs-mszainvalidovnou.cz

Základní škola, Praha 8, Glowackého 6

Praha 8, Glowackého 555/6 kontakt +420 233 556 794

Škola s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky. Škola je plně organizovaná s prvním i druhým stupněm. Součástí školy je i školní družina. V současné chvíli školu navštěvuje 507 žáků.

web www.glowackeho.cz
« předchozí 1 2 další »