Domovy důchodců - Most

1 - 13 firem z 13 nalezených

Město Lom

Lom, nám. Republiky 13 kontakt +420 476 769 860, (6 poboček)

Město Lom leží na rozhraní okresů Most a Teplice v Ústeckém kraji, přímo pod svahy Krušných hor. Historie osady Lom sahá až do 12. století a novodobé dějiny této obce jsou spjaty především s těžbou hnědého uhlí. Právě těžba se však měla stát zkázou města, v jehož blízkosti se nachází velké zásoby uhlí. Po roce 1989 však byla v okolí těžba zastavena a další rozvoj města tak dostal zelenou. V současné době má Lom přibližně 3861 obyvatel a díky jeho výhodné poloze v blízkosti měst Most, Litvínov a…

web www.mesto-lom.cz

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace

Meziboří, Okružní 104 kontakt +420 476 748 218

Nabídka sociální, pečovatelské a zdravotní péče seniorům včetně zajištění ubytování a stravy. Poskytují pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a zajišťujeme sociálně terapeutické a aktivizační činnosti.

web www.ddmezibori.cz

Městská správa sociálních služeb v Mostě - Domov se zvláštním režimem

Most, Barvířská 495 kontakt +420 476 768 973, (10 poboček)

Městská správa sociálních služeb v Mostě – příspěvková organizace (dále MSSS v Mostě – p. o.) poskytuje služby sociální péče a sociální poradenství ve formě pobytové, ambulantní i terénní.

web www.msss-most.cz

Sestřičky, s.r.o.

Most, Alej Boženy Němcové 2440/59 kontakt +420 476 702 793

Domácí ošetřovatelská péče. Podávání léků, aplikace injekcí, odběry krve, pravidelné kontroly v DIA poradně i jiné služby. Péče je zajišťována kvalifikovaným zdravotnickým personálem ve spolupráci s ošetřujícím lékařem.

web www.sestrickymost.cz

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace

Litvínov-Janov, Zátiší 177 kontakt +420 476 742 030

Předmětem činnosti příspěvkové organizace je poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Dále výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti v rozsahu potřebném pro naplnění svého hlavního účelu a předmětu činnosti. Rozhodnutím Krajského úřadu Ústecké kraje byla organizace zaregistrována a byla zapsána do…

web www.dsslitvinov.cz

Medicína Litvínov s.r.o.

Litvínov, Tylova 541 kontakt +420 478 012 124, (1 pobočka)

Provozujeme chirurgickou ambulanci a poradnu, nestátní zdravotnické zařízení v oblasti rehabilitace a fyzikální medicíny. Dále registrovaným poskytovatelem sociálních služeb - provozujeme domov pro seniory.

web www.medicina-litvinov.cz, www.remedmezibori.cz, www.seniormed.cz

Městská správa sociálních služeb v Mostě - Domov pro seniory

Most, Antonína Dvořáka 2166/51 kontakt +420 476 708 979, (10 poboček)

Domov důchodců s pečovatelskou službou.

web www.msss-most.cz

Městská správa sociálních služeb v Mostě - Domov pro seniory (pobočka Jiřího Wolkera 404)

Most, Jiřího Wolkera 404 kontakt +420 476 700 364, (10 poboček)

Domov důchodců s pečovatelskou službou.

web www.msss-most.cz

Městská správa sociálních služeb v Mostě - Penzion pro seniory

Most, Albrechtická 1074/18 kontakt +420 478 613 925, (10 poboček)

Domov důchodců. 60 bytových jednotek.

web www.msss-most.cz

Městská správa sociálních služeb v Mostě - Penzion pro seniory (pobočka Ke Koupališti 1180/1)

Most, Ke Koupališti 1180/1 kontakt +420 478 618 563, (10 poboček)

Domov důchodců. 99 bytových jednotek.

web www.msss-most.cz

Městská správa sociálních služeb v Mostě - Penzion pro seniory (pobočka Komořanská 818)

Most, Komořanská 818 kontakt +420 478 629 445, (10 poboček)

Domov důchodců. 86 bytových jednotek.

web www.msss-most.cz

Město Lom - domov pro seniory.

Lom, Československé armády 487/16 kontakt +420 704 070 842, (6 poboček)

Domov pro seniory.

web www.mesto-lom.cz

Město Lom - domov pro seniory (pobočka Lom-Loučná, Novostavby 124/36)

Lom-Loučná, Novostavby 124/36 kontakt +420 704 070 836, (6 poboček)

Domov pro seniory.

web www.mesto-lom.cz