Pečovatelské služby - Litoměřice

1 - 12 firem z 12 nalezených

HEZKÉ DOMY s.r.o.

Lovosice, Osvoboditelů 1228/30 kontakt

Naše společnost je provozovatelem pobytového zařízení, poskytující odlehčovací služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Hlavním cílem a posláním odlehčovacích služeb je zastoupit pečujícího člena rodiny v péči o seniora vysokého věku nebo blízkého s postižením, a vytvořit mu tak čas pro vlastní odpočinek, regeneraci sil nebo vyřízení si osobních…

web www.hezkedomy.cz

ŠANCE Lovosice o.s.

Lovosice, Školní 476/3 kontakt

Sdružujeme a pomáháme zdravotně postiženým a starším spoluobčanům. Terénní pečovatelská služba. Sociálně aktivizační služba. Denní stacionář. Pěvecký sbor. Dětský divadelní kroužek.

web sancelovosice.eu

NADĚJE - Dům Naděje- azylový dům pro ženy

Litoměřice-Předměstí, Želetická 706/9, kontakt +420 416 797 511, (42 poboček)

Pomoc potřebným lidem. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, psychologické poradenství, duchovní, zdravotní, sociální, hmotná, stravovací a ubytovací pomoc lidem v nouzi i pomoc při uplatňování práv a při obstarávání osobních záležitostí.

web www.nadeje.cz

Domov důchodců Roudnice nad Labem, příspěvková organizace

Roudnice nad Labem, Sámova 2481 kontakt +420 416 807 111

POSLÁNÍM DOMOVA DŮCHODCŮ ROUDNICE NAD LABEM je poskytovat seniorům, kteří kvůli svému věku, zdravotnímu stavu, nepříznivé sociální situaci nebo snížené schopnosti orientovat se v prostoru a čase nemohou zůstat ve svém přirozeném prostředí, pomoc a podporu, která vychází z individuálních potřeb, zvyklostí, možností a schopností každého uživatele.

web www.domovsenioru.cz/

KDP NADĚJE s.r.o. (pobočka Roudnice nad Labem)

Roudnice nad Labem, Jungmannova 1024 kontakt +420 416 837 226, (6 poboček)

Zajišťujeme zdravotní a ošetřovatelskou péči v domácnosti pacienta a půjčujeme pomůcky.

web www.kdpnadeje.cz

KDP NADĚJE s.r.o. (pobočka Krabčice)

Krabčice, Krabčice 61 kontakt +420 777 588 881, (6 poboček)

Zajišťujeme zdravotní a ošetřovatelskou péči v domácnosti pacienta a půjčujeme pomůcky.

web www.kdpnadeje.cz

SAXUS prime s.r.o.

Litoměřice, Žižkova 1688 kontakt +420 730 609 551

Provozujeme registrovanou Sociální pečovatelskou službu terénní, určenou pro seniory a osoby se zdravotním postižením, služba se provádí v jejich domácím přirozeném prostředí.

zobrazit detail

SVĚTOVÁ Stanislava

Roudnice nad Labem, Jungmannova 1024 kontakt +420 416 837 226

Nabídka domácí ošetřovatelské péče.

zobrazit detail

Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace

Snědovice, Snědovice 1 kontakt +420 416 857 221

Naším oborem je péče o tělesně postižené osoby.

web www.uspsnedovice.cz

NADĚJE (pobočka Lovosice)

Lovosice, Nádražní 805/18 kontakt +420 775 731 342, (42 poboček)

Pomoc potřebným lidem. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, psychologické poradenství, duchovní, zdravotní, sociální, hmotná, stravovací a ubytovací pomoc lidem v nouzi i pomoc při uplatňování práv a při obstarávání osobních záležitostí. Péče o osamělé a zdravotně postižené lidi.

web www.nadeje.cz

NADĚJE (pobočka Litoměřice-Předměstí)

Litoměřice-Předměstí, Pražská 992/14 kontakt +420 777 415 484, (42 poboček)

Pomoc potřebným lidem. Psychologické poradenství, duchovní, zdravotní, sociální, hmotná, stravovací a ubytovací pomoc lidem v nouzi i pomoc při uplatňování práv a při obstarávání osobních záležitostí. Péče o osamělé a zdravotně postižené lidi. Sociálně terapeutické dílny.

web www.nadeje.cz