Pečovatelské služby – Litoměřice

Pečovatelská služba je sociální služba poskytovaná osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, které potřebují pomoc jiné fyzické osoby. Přehled pečovatelských služeb v Litoměřice.

1–10 firem z 12 nalezených Filtry

1HEZKÉ DOMY s.r.o.

4.2
★★★★★
★★★★★
(7)
Osvoboditelů 1228/30, Lovosice Bezdlužná

Naše společnost je provozovatelem pobytového zařízení, poskytující odlehčovací služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Hlavním cílem a posláním…

2ŠANCE Lovosice o.s. - Denní stacionář

1.0
★★★★★
★★★★★
(1)
K. Maličkého 382/16, Lovosice Bezdlužná

Denní stacionář nabízí komplexní péči osobám s mentálním postižením a kombinovanými vadami formou ambulantní služby. Snahou pracovníků je vytvořit pro uživatele příjemné, domácímu prostředí podobné podmínky, které uživatelům vytvoří podmínky pro to, aby uživatelé mohli uplatňovat svou vlastní vůli,…

3NADĚJE - Dům Naděje- azylový dům pro ženy42 poboček

5.0
★★★★★
★★★★★
(12)
Želetická 706/9,, Litoměřice-Předměstí Bezdlužná

Pomoc potřebným lidem. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, psychologické poradenství, duchovní, zdravotní, sociální, hmotná, stravovací a ubytovací pomoc lidem v nouzi i pomoc při uplatňování práv a při obstarávání osobních záležitostí.

4Domov důchodců Roudnice nad Labem, příspěvková organizace

POSLÁNÍM DOMOVA DŮCHODCŮ ROUDNICE NAD LABEM je poskytovat seniorům, kteří kvůli svému věku, zdravotnímu stavu, nepříznivé sociální situaci nebo snížené schopnosti orientovat se v prostoru a čase nemohou zůstat ve svém přirozeném prostředí, pomoc a podporu, která vychází z individuálních potřeb,…

5KDP NADĚJE s.r.o. (pobočka Roudnice nad Labem)6 poboček

Zajišťujeme zdravotní a ošetřovatelskou péči v domácnosti pacienta a půjčujeme pomůcky.

6KDP NADĚJE s.r.o. (pobočka Krabčice)6 poboček

Zajišťujeme zdravotní a ošetřovatelskou péči v domácnosti pacienta a půjčujeme pomůcky.

7SAXUS prime s.r.o.

Provozujeme registrovanou Sociální pečovatelskou službu terénní, určenou pro seniory a osoby se zdravotním postižením, služba se provádí v jejich domácím přirozeném prostředí.

10NADĚJE (pobočka Lovosice)42 poboček

5.0
★★★★★
★★★★★
(12)
Nádražní 805/18, Lovosice Bezdlužná

Pomoc potřebným lidem. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, psychologické poradenství, duchovní, zdravotní, sociální, hmotná, stravovací a ubytovací pomoc lidem v nouzi i pomoc při uplatňování práv a při obstarávání osobních záležitostí. Péče o osamělé a zdravotně postižené lidi.


Pečovatelské služby – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Litoměřice


Pečovatelské služby v lokalitě Litoměřice – detailní popis

Poskytujeme vám pečovatelskou službu terénní nebo ambulantní formou. Ve vymezeném čase ve vaší domácnosti nebo v zařízení sociálních služeb vám pomůžeme při zvládání běžných úkonů péče o vaši osobu, pomůžeme vám při osobní hygieně nebo poskytneme podmínky pro osobní hygienu, poskytneme vám stravu nebo vám pomůžeme při zajištění stravy, pomůžeme vám při zajištění chodu vaší domácnosti a zprostředkujeme vám kontakt se společenským prostředím.

Mezi základní služby, které vám nabízíme patří: pomoc při přípravě jídla, pomoc při podávání jídla, pomoc při osobní hygieně, pomoc při oblékání, pomoc při pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, dovoz oběda, nákupy, běžný úklid domácnosti a poradenství.

Mezi nadstandardní služby, které vám nabízíme patří: žehlení, praní, úprava vlasů, úprava nehtů, přeprava osob a zapůjčení kompenzačních pomůcek.

Maximální výše úhrady za poskytování pečovatelské služby je stanovena vyhláškou č. 505/2006 Sb. Výši úhrady naleznete v ceníku jednotlivých pečovatelských služeb.

Potřebujete najít pečovatelskou službu ve vašem kraji nebo okrese? Registr poskytovatelů sociálních služeb vám s tím pomůže. V registru naleznete terénní i ambulantní péči. Nebo hledáte pečovatelskou službu, jejímž poskytovatelem je přímo Charita ČR? Pečovatelskou službu poskytují také soukromé pečovatelské služby.

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou neboli dům s byty zvláštního určení nabízí samostatné bytové jednotky, které poskytují soukromí. Klienty domů s pečovatelskou službou jsou většinou senioři a osoby se zdravotním postižením, jejichž zdravotní stav nevyžaduje komplexní celodenní péči. Pečovatelská služba je podle daného zařízení poskytována daným zařízením nebo externě.