Pečovatelské služby – Louny

Pečovatelská služba je sociální služba poskytovaná osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, které potřebují pomoc jiné fyzické osoby. Přehled pečovatelských služeb v Louny.

1–10 firem z 10 nalezených Filtry

1ARNIKA - komplexní domácí péče s.r.o.

5.0
★★★★★
★★★★★
(2)
Rafaela Ungara 2674, Žatec
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Úkony zdravotních sester v bytě klientů. Odborná péče při ošetřování krátkodobě i dlouhodobě nemocných bez omezení věku a diagnózy včetně rehabilitace indikovaná lékařem, hrazená zdravotní pojišťovnou. Sociální služba - pečovatelská služba v domácnostech klientů. Půjčování kompenzačních pomůcek.

2Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci2 pobočky

Zajišťujeme celoroční ubytování a stravování. Ošetřovatelskou péči a základní zdravotnickou péči pro seniory.

3Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci (pobočka Žatec, U Hřiště)2 pobočky

Zajišťujeme celoroční ubytování a stravování či ošetřovatelskou péči a základní zdravotnickou péči pro seniory.

4Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci (pobočka Žatec, Písečná)2 pobočky

Zajišťujeme celoroční ubytování a stravování či ošetřovatelskou péči a základní zdravotnickou péči pro seniory.

5Kamarád - LORM, příspěvková organizace1 pobočka

4.8
★★★★★
★★★★★
(12)
Zeyerova 859, Žatec Bezdlužná

Zajišťujeme sociální služby a základní ošetřovatelskou péči osobám s mentálním postižením a kombinovanými vadami od 3 let věku. Dále se zaměřujeme na podporu kontaktu uživatelů s běžným prostředím a začleňování do společenského dění formou návštěv kulturních, společenských a sportovních akcí.

6Domov "Bez zámků" Tuchořice, příspěvková organizace

4.5
★★★★★
★★★★★
(1)
Tuchořice 1, Tuchořice Bezdlužná

Domov pro osoby se zdravotním postižením. Poskytujeme pobytové sociální služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením, podporu v dosažení co největší míry soběstačnosti tak, aby mohly využít své osobní schopnosti a dovednosti i v prostředí mimo sociální službu.

7Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny, příspěvková organizace

Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny. Posláním organizace je poskytovat potřebné a kvalitní sociální služby, se kterými se můžete podrobněji seznámit v jednotlivých oddílech našich internetových stránek.

8HANDICAP Žatec o.s., organizace zdravotně postižených

3.7
★★★★★
★★★★★
(6)
náměstí Svobody 150, Žatec Bezdlužná

Jsme Občanská poradna, občanské sdružení, poskytujeme 3 registrované sociální služby a další aktivity. Všechny námi poskytované sociální služby jsou zdarma. Půjčování kompenzačních pomůcek se hradí dle schváleného ceníku.

9Městys Měcholupy

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
Měcholupy 12, Měcholupy u Žatce
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Obecní úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje obec. Nachází se zde základní škola, mateřská škola a pečovatelský dům. Na…

10Domov pro seniory Vroutek, příspěvková organizace

Kryrská 102, Vroutek Bezdlužná

osláním Domova pro seniory Vroutek, p.o. je poskytování podpory osobám s různými typy demencí, kteří se z nějakého důvodu ocitli v nepříznivé životní situaci a potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby a nadále již nemohou setrvávat v jejich domácím prostředí. Pracovníci DpS podporují seniory v…


Pečovatelské služby – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Louny


Pečovatelské služby v lokalitě Louny – detailní popis

Poskytujeme vám pečovatelskou službu terénní nebo ambulantní formou. Ve vymezeném čase ve vaší domácnosti nebo v zařízení sociálních služeb vám pomůžeme při zvládání běžných úkonů péče o vaši osobu, pomůžeme vám při osobní hygieně nebo poskytneme podmínky pro osobní hygienu, poskytneme vám stravu nebo vám pomůžeme při zajištění stravy, pomůžeme vám při zajištění chodu vaší domácnosti a zprostředkujeme vám kontakt se společenským prostředím.

Mezi základní služby, které vám nabízíme patří: pomoc při přípravě jídla, pomoc při podávání jídla, pomoc při osobní hygieně, pomoc při oblékání, pomoc při pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, dovoz oběda, nákupy, běžný úklid domácnosti a poradenství.

Mezi nadstandardní služby, které vám nabízíme patří: žehlení, praní, úprava vlasů, úprava nehtů, přeprava osob a zapůjčení kompenzačních pomůcek.

Maximální výše úhrady za poskytování pečovatelské služby je stanovena vyhláškou č. 505/2006 Sb. Výši úhrady naleznete v ceníku jednotlivých pečovatelských služeb.

Potřebujete najít pečovatelskou službu ve vašem kraji nebo okrese? Registr poskytovatelů sociálních služeb vám s tím pomůže. V registru naleznete terénní i ambulantní péči. Nebo hledáte pečovatelskou službu, jejímž poskytovatelem je přímo Charita ČR? Pečovatelskou službu poskytují také soukromé pečovatelské služby.

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou neboli dům s byty zvláštního určení nabízí samostatné bytové jednotky, které poskytují soukromí. Klienty domů s pečovatelskou službou jsou většinou senioři a osoby se zdravotním postižením, jejichž zdravotní stav nevyžaduje komplexní celodenní péči. Pečovatelská služba je podle daného zařízení poskytována daným zařízením nebo externě.