Ústavy sociální péče - Most

1 - 5 firem z 5 nalezených

Městská správa sociálních služeb v Mostě - Domov se zvláštním režimem

Most, Barvířská 495 kontakt +420 476 768 973, (10 poboček)

Městská správa sociálních služeb v Mostě – příspěvková organizace (dále MSSS v Mostě – p. o.) poskytuje služby sociální péče a sociální poradenství ve formě pobytové, ambulantní i terénní.

web www.msss-most.cz

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace

Litvínov-Janov, Zátiší 177 kontakt +420 476 742 030

Předmětem činnosti příspěvkové organizace je poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Dále výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti v rozsahu potřebném pro naplnění svého hlavního účelu a předmětu činnosti. Rozhodnutím Krajského úřadu Ústecké kraje byla organizace zaregistrována a byla zapsána do…

web www.dsslitvinov.cz

Městská správa sociálních služeb v Mostě - Denní stacionář pro seniory

Most, Barvířská 495 kontakt +420 476 768 970, (10 poboček)

Denní stacionář pro osoby s mentálním i kombinovaným postižením a ukončenou školní docházkou.

web www.msss-most.cz

Městská správa sociálních služeb v Mostě

Most, Františka Malíka 973/16 kontakt +420 478 621 039, (10 poboček)

Denní dětský rehabilitační stacionář. Specializovaná rehabilitační péče o děti do 15 let.

web www.msss-most.cz

Ústav sociální péče Nová Ves v Horách, příspěvková organizace

Nová Ves v Horách, Nová Ves v Horách 206 kontakt +420 476 113 160

Ústavní sociální péče.

web www.uspnovaves.cz