Ústavy sociální péče - Praha 3

1 - 5 firem z 5 nalezených

Pečovatelská služba Praha 3

Praha 3 - Žižkov, Roháčova 26 kontakt +420 222 586 262

Pečovatelská služba je určena občanům, kteří žijí na území Městské části Praha 3 a kteří jsou z důvodu věku, nemoci nebo zdravotního postižení závislí na pomoci jiné osoby. Především je poskytována péče zahrnující: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy. Pomoc při zajištění chodu domácnosti. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

web mujweb.cz/pecsluzbapraha3/

OŠETŘOVATELSKÝ DOMOV PRAHA 3

Praha 3 - Žižkov, Habrová 2654/2 kontakt +420 284 823 822, (1 pobočka)

Poskytování sociálních služeb. Nabídka péče o občany potřebující komplexní péči pro trvalé změny zdravotního stavu. V domově pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu jejich věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Odlehčovací služby jsou terénními, ambulantními nebo pohybové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je…

web www.domovpraha3.cz

Diakonie Církve bratrské - Služby sociální a charitativní pomoci

Praha 3 Žižkov, Koněvova 151/24 kontakt +420 222 585 733, (5 poboček)

Diakonie Církve bratrské je nestátní nezisková organizace s celostátní působností. Vznikla na základě zákona č. 308/1991 Sb. a je registrována u Ministerstva kultury ČR od 1. 1. 1994. Jejím zřizovatelem je Církev bratrská. V čele Diakonie CB stojí Správní rada DCB, statutárním zástupcem je ředitel. Hlavní činností je poskytování sociální a charitativní pomoci potřebným v souladu s křesťanskými hodnotami. Sociální a charitativní pomoc potřebným v souladu s křesťanskými hodnotami. Střediska…

web www.cb.cz/diakonie

Pobočka Diakonie Církve bratrské v Praze 3

Praha 3 Žižkov, Koněvova 151 kontakt +420 222 584 355

Denní stacionář poskytující intenzivní individuální péče dětem s autismem a kombinovaným postižením. Kapacita zařízení je 15 klientů. Staráme se o klienty ve věku od 1 roku až do 64 let. Pobyt ve stacionáři je individuální podle přání klientů a to 1 - 5x za týden.

web www.cb.cz/praha3/stacionar

Asociace sociálního poradenství

Praha 3 Žižkov, Tachovské náměstí 649 kontakt +420 777 257 568

Působíme ve prospěch svých členských organizací, podporujeme jejich vzájemnou spolupráci a rozvoj organizací sociálního poradenství.

web www.socialniporadenstvi.cz