Ústavy sociální péče - Praha 8

1 - 6 firem z 6 nalezených

Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb

Praha 8 - Libeň, Bulovka 1462/10 kontakt +420 283 842 125, (4 pobočky)

Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb (OÚSS) je samostatnou příspěvkovou organizací zřízenou Městskou částí Praha 8 za účelem poskytování sociálních a zdravotnických služeb v Praze 8. Poskytované služby jsou určeny zejména seniorům a zdravotně postiženým lidem.

web www.ouss8.cz

Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb - denní stacionář

Praha 8 Karlín, Křižíkova 167/50 kontakt +420 224 815 878, (4 pobočky)

Denní stacionář, který slouží k dennímu pobytu seniorů se sníženou soběstačností z důvodu věku, zdravotní postižení nebo chronické duševní onemocnění, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně či poskytnutí stravy.

web www.ouss8.cz

FOKUS - Sdružení pro péči o duševně nemocné

Praha 8 - Bohnice, Dolákova 536/24 kontakt +420 233 551 241

Poskytujeme sociální služby lidem s duševním onemocněním a zdravotním postižením. Nabízíme služby v oblasti zaměstnávání, podílíme se na vytváření udržitelného systému péče v oblasti duševního zdraví a na realizaci a přípravě Komunitního plánu. Realizujeme projekty na národní i také na mezinárodní úrovni.

web www.fokus-cr.cz

Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o.s.

Praha 8 - Libeň, Zenklova 2/37 kontakt +420 774 723 114, (5 poboček)

Nabízíme a provádíme poskytování psychologických služeb a diagnostiky a sociálních služeb lidem s autismem i jejich rodinám a děláme i pořádání vzdělávacích kurzů a supervizí a děláme i provoz chráněného bydlení a organizování letních táborů a zájmových aktivit jako je plavání a cvičení a muzikoterapie a atletika i také keramika a další.

web www.praha.apla.cz

Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, St řední Čechy, o.s. (pobočka Praha 8 -Libeň/ V Holešovičkách)

Praha 8 - Libeň, V Holešovičkách 593/1a kontakt +420 267 311 606, (5 poboček)

Nabízíme a provádíme poskytování psychologických služeb a diagnostiky a sociálních služeb lidem s autismem i jejich rodinám a děláme i pořádání vzdělávacích kurzů a supervizí a děláme i provoz chráněného bydlení a organizování letních táborů a zájmových aktivit jako je plavání a cvičení a muzikoterapie a atletika i také keramika a další.

web www.praha.apla.cz

Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o.s. (pobočka Praha 8 - Bohnice)

Praha 8 - Bohnice, Ústavní 91/7 kontakt +420 284 684 959, (5 poboček)

Nabízíme a provádíme poskytování psychologických služeb a diagnostiky a sociálních služeb lidem s autismem i jejich rodinám a děláme i pořádání vzdělávacích kurzů a supervizí a děláme i provoz chráněného bydlení a organizování letních táborů a zájmových aktivit jako je plavání a cvičení a muzikoterapie a atletika i také keramika a další.

web www.praha.apla.cz