Městské, obecní úřady - Most

1 - 20 firem z 45 nalezených

Obec Bečov

Bečov, Bečov 126 kontakt +420 476 110 183, (2 pobočky)

Bečov je obec na jihovýchodě okresu Most v Ústeckém kraji, zhruba 9 km jihovýchodně od města Mostu. Z východu k obci zasahuje území CHKO České středohoří. Bečov je členem Mikroregionu Most – Jih. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1327, kdy král Jan Lucemburský udělil Bečov v léno členům…

web www.oubecov.cz

Městský úřad Litvínov

Litvínov-Horní Litvínov, náměstí Míru 11 kontakt +420 476 767 600, (4 pobočky)

Litvínov (německy Leutensdorf) je druhé největší město okresu Most v Ústeckém kraji. Leží na úpatí Krušných hor, 10 km severně od Mostu, 30 km západně od Ústí nad Labem a 80 km severozápadně od Prahy. Nejstarší zmínka pochází z roku 1352 (Lutwinow). Původně zde byla dvě sídla – Horní a Dolní…

web www.mulitvinov.cz

Město Lom

Lom, nám. Republiky 13 kontakt +420 476 769 860, (9 poboček)

Město Lom leží na rozhraní okresů Most a Teplice v Ústeckém kraji, přímo pod svahy Krušných hor. Historie osady Lom sahá až do 12. století a novodobé dějiny této obce jsou spjaty především s těžbou hnědého uhlí. Právě těžba se však měla stát zkázou města, v jehož blízkosti se nachází velké zásoby…

web www.mesto-lom.cz

Horní Jiřetín - městský úřad

Horní Jiřetín, Potoční 15 kontakt +420 476 734 283, (2 pobočky)

Horní Jiřetín je město v severozápadních Čechách na úpatí Krušných hor, 8 km severně od Mostu, 2 km západně od Litvínova, 40 km západně od Ústí nad Labem a 90 km severozápadně od Prahy. První písemná zmínka pochází z roku 1263 z listiny upravující poddanské povinnosti, kdy byl jeho majitelem jistý…

web www.hornijiretin.cz

Obec Nová Ves v Horách

Nová Ves v Horách, Nová Ves v Horách 33 kontakt +420 476 113 156

Nová Ves v Horách je pohraniční horská vesnice v Krušných horách v okrese Most asi 15 km severozápadně vzdušnou čarou od města Most. Obec leží na severozápadní hranici s Německem, kterou zde tvoří potok Svídnice, za kterým leží obec Deutschneudorf. Z jihu na obec plynule navazuje její osada…

web www.novavesvhorach.cz

Obec Lišnice

Lišnice, Lišnice 42 kontakt +420 476 109 038

Lišnice je obec, která se nachází v okrese Most v Ústeckém kraji. Leží zhruba 5,5 km jižně vzdušnou čarou od centra města Mostu. Obcí prochází silnice č. 255 do Postoloprt. Z jihu obec obtéká říčka Srpina. Obec je členem Mikroregionu Most - Jih. První písemná zmínka o obci pochází až z roku 1480,…

web www.oulisnice.cz

Městský úřad Meziboří

Meziboří, nám. 8. května 341 kontakt +420 476 748 169, (4 pobočky)

Město Meziboří se nachází více jak 100 km severozápadně od Prahy na úpatí Krušných hor. Administrativně náleží do okresu Most (Ústecký kraj). Vzniklo z původní podhorské vesničky Schönbach. Titul města získala v roce 1960. V současné době zde žije asi 5000 obyvatel. Okolní krajina nabízí mnoho…

web www.mezibori.cz

Statutární město Most

Most, Radniční 1 kontakt +420 476 448 111, (15 poboček)

Statutární město Most s 67 tisíci obyvatel a s řadou zajímavostí, jako například autodrom, hipodrom, Aquadrom, aerodrom a další.

web www.mesto-most.cz

Magistrát města Most - Odbor správních činností

Most, Pionýrů 2921/11 kontakt +420 476 448 111, (15 poboček)

Matriky, evidence obyvatel, oddělení přestupků, vydávání občanských průkazů, cestovních dokladů, ztrát a nálezů.

web www.mesto-most.cz

Magistrát města Most - Odbor školství, kultury a sportu

Most, Radniční 1 kontakt +420 476 448 111, (15 poboček)

Financování, rozpočtová agenda, správa úseků školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace města.

web www.mesto-most.cz

Magistrát města Most - Odbor životního prostředí a mimořádných událostí

Most, Radniční 1 kontakt +420 476 448 111, (15 poboček)

Zajišťuje výkon státní správy a samosprávy na úseku odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, vodního hospodářství, obrany a krizového řízení.

web www.mesto-most.cz

Magistrát města Most - Odbor investic a komunálního hospodářství

Most, Radniční 1 kontakt +420 476 448 111, (15 poboček)

Správa majetku města, majetkoprávní vztahy, zajištění investiční výstavby, výkon správy na úseku čistoty města, komunálního odpadu, místních komunikací, veřejné zeleně.

web www.mesto-most.cz

Magistrát města Most - Odbor vnitřní správy

Most, Radniční 1 kontakt +420 476 448 111, (15 poboček)

Zajišťování chodu úřadu pro oblast správy, ochrana majetku.

web www.mesto-most.cz

Magistrát města Most - Odbor informačního systému

Most, Radniční 1 kontakt +420 476 448 111, (15 poboček)

Chod a rozvoj informačního systému, správa programů, datová základna geografického informačního systému, školení pracovníků.

web www.mesto-most.cz

Magistrát města Most - Odbor finanční

Most, Radniční 1 kontakt +420 476 448 111, (15 poboček)

Uplatňování, kontrola dodržování zásad, opatření jednotné státní finanční politiky pro hospodářské činnosti magistrátu.

web www.mesto-most.cz

Magistrát města Most - Odbor rozvoje a dotací

Most, Radniční 1 kontakt +420 476 448 111, (15 poboček)

Rozvoj a správa dotací města.

web www.mesto-most.cz

Magistrát města Most - Odbor městského majetku

Most, Radniční 1 kontakt +420 476 448 111, (15 poboček)

Evidence majetku města, příprava, realizace nakládání s tímto majetkem.

web www.mesto-most.cz

Magistrát města Most - Odbor sociálních věcí

Most, Radniční 1 kontakt +420 476 448 111, (15 poboček)

Výkon státní správy pro oblasti výplaty sociálních dávek, oddělení péče o rodinu, nezaměstnané, seniory a handicapované občany.

web www.mesto-most.cz

Magistrát města Most - Odbor stavebního úřadu

Most, Radniční 1 kontakt +420 476 448 111, (15 poboček)

Vydávání stavebních povolení, územní rozhodnutí o umístění stavby, o chráněném území a ochranném pásmu, ohlašování úprav.

web www.mesto-most.cz

Magistrát města Most - Odbor sociálně-právní ochrany dětí

Most, Radniční 1 kontakt +420 476 448 111, (15 poboček)

Zajištění sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, sociálně právní ochrana dětí.

web www.mesto-most.cz
« předchozí 1 2 3 další »