Střední škola managementu a služeb s.r.o.

Na Střední škole managementu a služeb nabízíme mnoho zajímavých oborů – obor Ekonomika a podnikání, obor Grafický design, obor Kosmetické služby, obor Kadeřník a obor Aranžér. Přihlaste ke studiu na naší škole. Našim žákům poskytujeme prospěchová stipendia.

25140493 ARES
DIČ CZ25140493
Vznik 1997
Telefony 272 099 611
Mobily 603 525 920
Ing. Tamara Krčmářová (ředitel školy)
Mgr. Jana Halmanová (Zástupce ředitele)
RNDr. Jaroslav Krčmář (Manažer)
  • střední školy, střední odborné školy, soukromé školy, soukromé střední školy, střední školy managementu, střední školy služeb, učiliště, středoškolské vzdělání, kadeřnický salon, střední školy managementu a služeb, kosmetický salon, obor Management obchodu, obor Management cestovního ruchu, obor Management sportu, obor Ekonomika a podnikání, obor Grafický design, obor Kosmetické služby, obor Kadeřnické služby, obor Kadeřník, obor Aranžér
  • Poskytujeme vám kvalitní vzdělání jak v maturitních čtyřletých oborech, tak i učebních tříletých oborech

    Z maturitních oborů nabízíme: 82-41-M/05 Grafický design, 69-41-L/01 Kosmetické služby, 63-41-M/01 Management cestovního ruchu, 63-41-M/01 Management obchodu, 63-41-M/01 Management sportu

    Z učebních oborů nabízíme: 66-52-H/01 Aranžér – vizuální propagace, 69-51-H/01 Kadeřník – vlasový design. 

    Žákům s prospěchem do 1,50 poskytujeme prospěchové stipendium