Základní škola, Praha 10, Vachkova 941

Nabízíme výuku ve 4 vzdělávacích programech – pro základní školu praktickou, základní školu speciální, základní školu a předškolní přípravu v přípravné třídě pro děti s odkladem školní docházky. Poskytujeme základní vzdělání diferencovaně na základě individuálních možností jednotlivých žáků.

61385450 ARES
Vznik 2001
Mobily 723 046 189
  • speciální škola, základní škola praktická, základní škola speciální, přípravná třída základní školy, třídy základní školy 1. stupně pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,školní psycholog,základní škola vachkova,základní škola vachkova 941