JUDr. Simona Macášková - Holubová

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby, a to formou konzultací, připomínkování a sepisování smluv a jiných dokumentů, zastupování při obchodních a jiných jednáních s Vašimi obchodními partnery. Zabýváme se občanským, pracovním i trestním právem.

66247209 ARES
Vznik 2000
Telefony 777 035 844
JUDr. Simona Holubová (advokát)
  • JUDr. Simona Macášková - Holubová, advokátní kanceláře, advokát, právník, obchodní právo, zakládání obchodních společností, právo směnečné, autorské právo, rodinné právo, občanské právo, pracovní právo, trestní právo, právní poradenství, likvidace společností, kupní smlouvy, darovací smlouvy, nájemní smlouvy, smlouvy v oblasti nemovitostí