SVÚOM s.r.o. - Materiálové inženýrství a protikorozní ochrana

Jsme společnost zabývající problematikou koroze, protikorozní ochrany a povrchových úprav. Zabýváme se také inspekční činností, provádíme akreditované zkoušky, laboratorní rozbory a fyzikální zkoušky korozní odolnosti.

25794787 ARES
DIČ CZ25794787
Vznik 1999
E-maily info@svuom.cz
Telefony 220 809 981
Ing. Kateřina Kreislová (jednatel, výzkumný pracovník)
Ing. Hana Geiplová (jednatel, výzkumný pracovník)
Markéta Paráková (vedoucí akreditované zkušebny)
  • povrchové úpravy, korozní inženýrství, ochrana životního prostředí, ochrana materiálů a výrobků, povrchová úprava materiálů a kovů, kovových konstrukcí, znalecké posudky, soudní znalec, protikorozní ochrana, korozní zkoušky, akreditované zkoušky, povrchová úprava, ochrana materiálů, ochrana proti korozi, materiálová analýza,elektrochemické zkoušky, nátěrové systémy, materiálové inženýrství, koroze, akreditované zkoušky, koroze, akreditovaná zkušebna, metalografie, elektronová mikroskopie, FTIR analýza, urychlené korozní zkoušky, kvalita barev, hodnocení nad povrchových úprav, hodnocení nad nátěrů