SVÚOM s.r.o. – Materiálové inženýrství a protikorozní ochrana

Specializujeme se na řešení problematiky v oblastech koroze, protikorozní ochrany a povrchových úprav. Provádíme akreditované zkoušky, klimatické a korozní zkoušky, materiálovou analýzu a mnoho dalšího. Zabýváme se také inspekční činností a nabízíme služby soudního znalce.

25794787 ARES
DIČ CZ25794787
Vznik 1999
Telefony 220 809 981
Ing. Kateřina Kreislová, PhD. (jednatel, výzkumný pracovník)
Ing. Hana Geiplová (jednatel, výzkumný pracovník)
Markéta Paráková (vedoucí akreditované zkušebny)
  • povrchové úpravy, korozní inženýrství, ochrana materiálů a výrobků, povrchová úprava materiálů, povrchová úprava kovů, povrchová úprava kovových konstrukcí, znalecké posudky, soudní znalec, protikorozní ochrana, ochrana proti korozi, koroze, korozní zkoušky, akreditované zkoušky, ochrana materiálů, materiálová analýza, elektrochemické zkoušky, nátěrové systémy, materiálové inženýrství, akreditovaná zkušebna, metalografie, elektronová mikroskopie, FTIR analýza, urychlené korozní zkoušky, kvalita barev, hodnocení vad povrchových úprav, hodnocení vad nátěrů, poradenská činnost, atmosférické korozní zkoušky, atmosférická koroze, měření znečištění, klimatické zkoušky, korozní zkoušky, fyzikální zkoušky materiálů, dočasná protikorozní ochrana
  • Věnujeme se výzkumné, zkušební, inspekční, poradenské a znalecké činnosti v oboru koroze a protikorozní ochrany.

    V oblasti zkušebnictví provádíme akreditované zkoušky v akreditované zkušebně – atmosférické korozní zkoušky, měření znečištění, klimatické a korozní zkoušky, fyzikální zkoušky materiálů a povlaků. 

    V oblasti materiálového inženýrství provádíme elektrochemické korozní zkoušky, materiálovou analýzu a dočasnou protikorozní ochranu.

    Vykonáváme soudně znaleckou činnost v oborech elektrotechnika, chemie, strojírenství a v dalších technických oborech.