Obec Horka u Staré Paky

Obecní úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje obec.

  • obecní úřady, státní správa, úřední desky, zastupitelstva obcí, správa obcí