GACR - Greyhound Adoption Czech Republic

Naším oborem je zajištění záchrany a pomoci pro psy. Nabídka adopce chrtů z Irska.

Jitka Vacková (zástupce pro adopci pro Velkou Británii a Irsko)
Lidmila Buchnarová (zástupce pro adoptované a pro adopci podenco canaria)
Veronika Palečková (zástupce pro komunikaci v anglickém jazyce)
Ladislav Lacina (technické zázemí, propagace, organizace, tisk a média)
  • záchrana, pomoc pro psy, adopce chrtů z Irska