Václav Műller - patentová a známková kancelář

Poskytujeme vám profesionální služby v oblasti ochranných známek, průmyslových vzorů, patentů, užitných vzorů a označení původu. Zastupujeme klienty před Úřadem průmyslového vlastnictví, Světovou organizací duševního vlastnictví a úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví.

69058822 ARES
DIČ CZ520330243
Vznik 1995
Telefony 272 934 157
Václav Műller (majitel)
Mgr. David Műller (majitel)
  • patenty, ochranné známky, ochranné známky EU, ochranné známky mezinárodní, užitné vzory, průmyslové vzory, průmyslové vzory EU, označení původu, ochranná známka, užitný vzor, patent, průmyslový vzor, logo, ochranná známka společenství, ochranná značka, registrace ochranné známky, patentová kancelář, patentový zástupce, známková kancelář, registrace loga, patentový úřad, úřad průmyslového vlastnictví, registrace průmyslového vzoru, registrace ochranné známky EU, registrace mezinárodní ochranné známky, registrace firemního loga
  • Provozujeme známkovou a patentovou kancelář. V oboru průmyslových práv máme více jak 30 let praxe.

    Mezi naše služby patří příprava, zpracování a podání přihlášky k registraci ochranné známky na národní úrovni, ochranné známky mezinárodní, ochranné známky EU, průmyslového vzoru, průmyslového vzoru Společenství (EU), vynálezu, užitného vzoru a označení původu. 

    Dále provádíme rešerše na zamýšlené ochranné známky, průmyslové vzory, průmyslové vzory Evropské unie a užitné vzory.

    Poskytujeme konzultace ve všech oblastech průmyslově právní ochrany a mnoho dalších služeb.