AVE sběrné suroviny a.s.

Sběrný dvůr. Skladování a likvidace nebezpečného odpadu. Zpětný odběr elektrospotřebičů.