Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006

Provozujeme základní školu pro 800 žáků s družinou, klubem a jídelnou. K dispozici máme knihovnu. Pořádáme výlety, exkurze a další. Nabízíme pohybové, sportovní, zájmové aktivity.

Mgr. Jaroslava Budilová (ředitelka)
  • základní škola, Generála Janouška, Praha 9, Černý Most, ZŠ, školní jídelna, školní družina, přípravné třídy, speciální pedagog, Ekoškola, volnočasové aktivity, zájmové kroužky, sport, školní klub, zápis do 1. ročníku