Obecní úřad Kleneč

První zmínka o obci Kleneč je podle kronikáře Václava Hájka z Libočan. V této kronice se uvádí, že v roce 649 přišel na horu Říp praotec Čech a vystavěl sobě obydlí, které nazval Kleneč podle svého syna, který se jmenoval Kleň. Písemně je však Kleneč uváděna až kolem roku 1530, kdy si Ambrož z Klenče bral za ženu dceru Prokopa Korouhevského z Rožné. Vesnice je položena v údolí při potoku Čepel, západně od hory Říp a jižně od města Roudnice n. L.. Katastrální rozloha je 585 ha. Na východní straně obce jsou stráně "Karfilát" (národní přírodní památka), kde roste vzácný endemit -Hvozdík písečný český- jediný toho druhu na světě. Od roku 1929 je v obci vedena pamětní kronika, kterou založil řídící učitel Václav Chvapil a je podepsána tehdejším starostou panem Slabihoudkem. V této kronice jsou uváděny ve stručnosti nejdůležitější události, které se toho roku staly. Za zmínku stojí přehled o počtu obyvatel od roku 1850. Největší počet obyvatel byl asi v roce 1911, kdy v 94 domech žilo 668 obyvatel. V roce 2002 je v obci 190 rodinných domů a 402 obyvatel. Elektrofikace obce byla provedena v roce 1945. V dnešní době je po celé obci rozveden zemní plyn, vodovod, telefonní přípojky, kanalizace a internet. Na obou koncích obce se stavějí nové rodinné domky. Pod posvátnou horou Říp roste květina, která se nevyskytuje nikde jinde na světě - Hvozdík písečný český. Je to právě naše obec, která se pyšní tímto unikátem. Na celém světě byly dvě lokality, kde ho bylo možné najít. Na jedné z nich, v sousední obci Vražkov, vyhynul. U nás v Klenči jsme zachránili poslední trsy.

00263800 ARES
Vznik 1350
Telefony 416 846 120
Mobily 604 759 067
  • obec, obecní úřad, zastupitelstvo, úřední deska, historie obce, zajímavosti obce, občanské sdružení, kulturní akce, sportovní akce, myslivecké sdružení, sbor dobrovolných hasičů, spolky a sdružení, SK Viktorie Kleneč, knihovna, doprava, Hvozdík písečný český, stráně "Karfilát, klenečský zájmový spolek, dračí lodě, mažoretky,
Poslat poptávku Trasa do místa www.klenec.cz 416 846 120 obecklenec@seznam.cz

Otevírací doba

Dnes už má zavřeno
  • Pondělí 15:00 – 18:00
  • Úterý 9:00 – 11:00
  • Středa Zavřeno
  • Čtvrtek 9:00 – 11:00
    15:00 – 18:00
  • Pátek Zavřeno
  • Sobota Zavřeno
  • Neděle Zavřeno