Základní škola, Praha 10, Gutova 39/1987

Základní škola Gutova je škola s rozšířenou výukou matematiky pro 720 žáků a mají k dispozici školní družinu, školní klub a poskytují zájmovou činnost. Součástí školy je i provoz žákovské dílny. Vydáváme školní časopis. Kontakty a informace o školních akcích najdete na stránkách školy.

Mgr. Bc. Jiří Voneš (ředitel)
  • základní škola Gutova, ZŠ Gutova, základní škola Gutova s rozšířenou výukou matematiky, škola Gutova, školní družina, školní klub, časopis Tornádo, Den otevřených dveří, zájmové kroužky, rozvrh hodin, školní vzdělávací program Gutova, Gutovka, ZŠ Gutovka