Sumi Agro Czech s.r.o.

Společnost Sumi Agro Czech s.r.o. vstoupila na trh agrochemikálií pod tímto názvem 1.3.2002 jako logický následník agrochemické sekce obchodní společnosti Sumitomo Corporation, působící na našem území více než 25 let. Japonská nadnárodní obchodní společnost Sumitomo Corporation, jejíž celkový roční obrat ji dlouhodobě staví na 2.-3. místo na světě, je aktivní zejména v bankovnictví, pojištění, přepravě zboží a mj. také v oblasti chemického a agrochemického průmyslu. V rámci této společnosti byla v nedávné minulosti založena firma Sumi Agro Europe (jejíž součástí je i Sumi Agro Czech s.r.o.) za účelem vývoje, registrace a prodeje pesticidů na území Evropy. Zpočátku firma zastupovala výhradně japonské výrobce, od konce 90-tých let je patrný stále větší posun k výrobcům evropským ve snaze o rozšíření spektra nabízených přípravků pro rozhodující plodiny mírného klimatického pásma jako jsou obiloviny, olejniny, brambory, cukrová řepa aj. V roce 2006 jsme začali s přímým prodejem osiva kukuřic ve velmi raném až středně raném sortimentu, hybridů slunečnic a řepky olejné od francouzské osivářské společnosti Euralis Semences pod obchodní značkou Pau Semences.

26512416 ARES
DIČ CZ26512416
Vznik 2002
Príbiš Daniel (ředitel společnosti)
  • Prodej agrochemických přípravků,fungicidy, herbicidy, mořidla, instekticidy,prodej osiv kukuřice, řepky a slunečnice,fungicidy, herbicidy, mořidla, insekticidy, osiva, pesticidy,hnojiva,pomocné přípravky a hnojiva,stimulátory růstu,přípravky na ochranu rostlin, osiva,hnojiva