Geodézie-GON spol. s r.o.

Jste fyzická nebo právnická osoba? Kupujete, prodáváte pozemek, nebo potřebujete vytyčit jeho hranice? Realizujete stavbu, inženýrské sítě, nebo potřebujete podklady pro váš záměr? Nebo potřebujete pouze poradit v oblasti geodézie? Tak tu jsme právě pro Vás.

27270823 ARES
DIČ CZ27270823
Vznik 2005
ROMAN BRICHTA (jednatel)
Ing. KLÁRA PÁLINKÁŠOVÁ (jednatel)
  • kartografické práce, geodetické práce, geometrické plány, rozdělení pozemků, stavební objekty, věcná břemena, vytyčovací práce, vytyčení vlastnických hranic, vytyčení staveb, vytyčení inženýrských sítí, vytyčení terénních úprav, mapové podklady, zaměření realizované stavby, geodetická dokumentace,