Domov seniorů Mšeno

Domov pro seniory zajišťuje komplexní pobytové sociální služby. Poskytujeme služby pro seniory, kteří mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Jsme příspěvkovou organizací. Do naší péče spadá profesionální pečovatelská služba a provoz denního stacionáře.

86595351 ARES
Vznik 2003
Mobily 606 823 127
Mgr. et Bc. Blanka Dvorščíková, MBA (ředitelka)
  • Domov seniorů Mšeno, domov seniorů, sociální služby, denní stacionář, domov pro seniory, dům seniorů, senioři, pečovatelská služba, denní stacionář, pečovatelská služba, domov důchodců, celodenní komplexní péče seniorům, celodenní péče o staré občany, pobytové služby osobám se sníženou soběstačností, terénní a ambulantní služby klientům pečovatelské služby, ambulantní služby klientům denního stacionáře, stravování starým občanům, sociální a sociálněprávní poradenství seniorům