Skula Milan, Ing.

Odborně způsobilá osoba pro ochranu životního prostředí v průmyslu a odpadové hospodářství. Znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Ústí nad Labem v oboru ochrana přírody, odvětví ochrana přírody, specializace ochrana životního prostředí a odpadové hospodářství.

01049976 ARES
Vznik 2012
Telefony 724 134 061
Mobily 724 134 061
  • ochrana životního prostředí, poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, zpracování dokumentace, prověřená osoba k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, interní auditor, zpracování a tvorba dokumentace, zajištění nakládání s odpady dle platné legislativy, výcvik a školení pracovníků, žádost o povolení vlastní produkce odpadů, žádost a hlášení znečišťovatele, vedení evidence produkce odpadů, roční hlášení o produkci odpadů, havarijní plány, znalecká činnost.