Obecní úřad Chotiněves

Chotiněves se nachází v okrese Litoměřice, kraj Ústecký. Obec Chotiněves tvoří dvě osady - Chotiněves a Jištěrpy. Obě vsi leží ve starobylé kulturní krajině obývané již dávno v době předhistorické, jak například svědčí středo- až mladohradištní pohřebiště (9. - 11. století) nad východním okrajem Chotiněvsi. Z pohledu historických písemných pramenů jsou starší Jištěrpy. Jsou zmíněny v nedatované tzv. zakládací listině litoměřické kapituly, vydané českým knížetem Spytihněvem II. Historiky je tato listina dosud zachovaná v originále, zařazována přibližně do roku 1057. O Jištěrpech se v textu původní Spytihněvovy listiny nepíše, teprve v přípiscích, které pocházejí z 12. a z počátku 13. století je uvedeno, že k právu litoměřického kostela by! dán ze vsi Jištěrpy (villa Desecripi) člověk jménem Zlatoň se syny a bratrem a to dosvědčuje dlouhá řada vyjmenovaných svědků a mezi nimi také litoměřický kastelán velmož Blah. Chotiněves se v písemných historických pramenech poprvé připomíná poměrně pozdě a to v roce 1323 kdy Diviš ze Sovenic dává plat ze svého majetku v Chotiněvsi (Chotiniewes) bratřím františkánům při kostele sv. Jakuba v Litoměřicích. Chotiněves patřila k panství ovládaném z tvrze v Liběšicích. Na přelomu 13. a 14. století byly Liběšice majetkem Alberta z Frýdlantu (u České Lípy), syna Častolova ze Žitavy, příslušníka rozrodu Ronoviců erbu ostrve. Albert z Frýdlantu působil v Litoměřicích jako královský purkrabí a v letech 1318- 1323 byl nejvyšším komořím Českého království. Od roku 2014 funguje v obci Dámský klub. Od roku 2015 obec zřídila novou hasičskou zbrojnici u Obecního úřadu.

00555223 ARES
Vznik 1323
Telefony 416 798 162
Mobily 602 528 222
Ing. Borecký Vlastimil (starosta)
Josef Vápeník (velitel SDH)
 • obec, obecní úřad, zastupitelstvo, úřední deska, informace o obci, služby v obci, historie obce, památky obce, rozhledna na Hořidlech, kaple sv. Prokopa, kruhy v obilí, muzeum, pieta u Jištěrp, socha svatého Vavřince, Svatý křížek, dámský klub, kaple sv. Kiliána Jištěrpy, památník obětem 2. světové války Jištěrpy,
Poslat poptávku Trasa do místa chotineves.cz 416 798 162 [email protected]

Otevírací doba

Otevřeno od 07:00
 • Pondělí 07:00 – 11:30
  12:00 – 17:00
 • Úterý Zavřeno
 • Středa 07:00 – 11:30
  12:00 – 17:00
 • Čtvrtek Zavřeno
 • Pátek Zavřeno
 • Sobota Zavřeno
 • Neděle Zavřeno