Detail firmy

JiTa - ENERGO s.r.o.

Sběr, svoz, výkup a odstranění odpadu – nabízíme zneškodnění širokého spektra odpadů jak ve vlastních zařízeních, tak u smluvně zajištěných partnerů. Odstranění zajišťujeme ukládáním na skládkách nebezpečných odpadů, spalovnách, tříděním a následným využitím odpadů. Naše firma zabezpečuje zneškodňování odpadů solidifikací, biodegradací, neutralizací a dalšími úpravami odpadů. Nakládání s chemickými látkami – naše společnost splňuje všechny předpoklady k tomu, aby převzala odpovědnost za tuto problematiku u svých zákazníků – zajištění výkonu služby externího poradce pro nakládání s chemickými látkami a přípravky dle zákona č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a o chemických přípravcích.

Web: www.jita-energo.cz


Adresa

Kontakt

Další údaje

Certifikát

Ověřeno
V Pařezinách 539, 190 12
Praha 9
Tel:
+420 773 588 420
+420 603 799 552
Mobil:
+420 773 588 420
+420 603 799 552
Email:
taborsky.jiri@jita-energo.cz
IČ:
24793655 - ARES
DIČ:
CZ24793655
Vznik:
2011

Kontaktní osoby

Ing. Táborský Jiří jednatel +420 773 588 420 taborsky.jiri@jita-energo.cz

Mapa


Náhled webu - www.jita-energo.czObory


Klíčová slova

fotovoltaické elektrárny, znalecké posudky v energetice, obnovitelné zdroje energie, fotovoltaické elektrárny servis, fotovoltaické elektrárny údržba, znalecké posudky v elektrotechnice, stavební práce, kanalizace, vodovody, revize elektrických instalací, realizace energetických staveb do 35 kV, transformátory, rozvaděče NN, rozvaděče VN, posudky pro pojistné události, BOZP

<< zpět na seznam nalezených firem