M.L.Structural s.r.o.

Poskytujeme vám profesionální služby v oblasti statiky a dynamiky staveb. Specializujeme se na posudky staveb, posudky konstrukcí a rekonstrukce stávajících konstrukcí, jako jsou chladicí věže, komíny či výrobní haly. Provádíme návrhy a posudky základů strojů, vyvozující dynamické účinky do stavby nebo do podloží.

07214642 ARES
DIČ CZ07214642
Vznik 2018
Telefony 222 266 565
Mobily 603 100 151
Ing. Martin Lukavec (jednatel)
  • dynamika staveb, konstrukce staveb, posudky mimořádných zatížení, projektové práce, energetické stavby, průmyslové stavby, statika staveb, projektové služby, posudky statiky, posudky staveb, posudky konstrukcí, posudky dynamiky, posudky základů strojů, vibrace, seismicita, účinky větru, nárazy, pružné uložení strojů, vibrace základů strojů, kmitání, statika stožárů, statika komínů, statika chladicích věží, zatížení větrem, pružné uložení strojů, sedání staveb, průmyslové stavby, energetické stavby, chladicí věže, základy turbogenerátorů, průkazy bezpečnosti, navrhování konstrukcí, navrhování staveb, hodnocení a navrhování konstrukcí klasických a jaderných elektráren, seismická odolnost staveb, rekonstrukce a opravy exploze, seismický posudek, hraniční odolnost, antivibrační uložení
  • V M.L. Structural, s.r.o. zajišťujeme specializované inženýrsko-konzultační a projektové služby v oblasti hodnocení a navrhování konstrukcí průmyslových a energetických staveb, jako např. výrobních nebo skladovacích hal, chladicích věží, komínů, podzemních energetických kanálů, základů strojů, potrubních mostů atd.

    Zpracováváme projekty a odborné posudky v oblasti statiky a dynamiky stavebních konstrukcí – řešení problémů mechanických vibrací, generovaných provozem strojů nebo technickou seismicitou, posouzení účinků přírodní seismicity, nerovnoměrného sedání staveb, účinků větru a sněhové zátěže, mimořádných a extrémních zatížení od explozí a nárazů.

    Zajišťujeme průkazy bezpečnosti pro významné budovy jaderných zařízení podle standardů MAAE (IAEA).

    Zpracováváme projekty v zahraničí podle zahraničních nebo celosvětově uznávaných technických standardů.