PGM Consulting s.r.o.

Majitelem a hlavním konzultantem firmy PGM Consulting je Ing. Petr Landa, který se zabývá problematikou získávání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie od roku 2004. Od tohoto roku se m.j. také věnuje poradenství a projektové činnosti v oblasti prodeje, reklamy a marketingu zejména v segmentu malých a středních podniků. Na jednotlivých projektech spolupracují též odborně i lidsky fundovaní specialisté a finanční analytici z řad významných zejména finančních společností, kteří přenáší do projektů své profesní znalosti a dovednosti.

22772634 ARES
DIČ CZ22772634
Vznik 2012
E-maily info@pgmc.cz
Telefony 475 212 817
  • marketingové poradenství, ekonomické poradenství, poradenství s dotací z EU, získání grantů z EU, získání grantů z národních rozpočtů, systémy zaměstnavatelských benefitů, sestavení marketingových plánů, marketingové analýzy, sestavení marketingové strategie