Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace

Poskytujeme sociální služby a domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, sociálně terapeutické dílny osobám s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 19 let.

JUDr. Ludmila Šlechtová (ředitelka)
  • sociální služby, domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, sociálně terapeutické dílny, péče osobám se zdravotním postižením, zabezpečení důstojného života, nácvik samostatnosti při údržbě vlastní domácnosti, zajištění aktivizačních činností, nácvik orientace ve městě, zapojení do běžné společnost