MULTITEC Bohemia, a.s.

Vývoj a výroba kontejnerů a kontejnerových systémů. Typy kontejnerů: suťové, na komunální odpad, bioodpad, nebezpečný odpad, kovový šrot, separovaný odpad, stavební materiál, zemědělské komodity apod., skladovací kontejnery, kontejnery do technologie čistíren odpadních vod, k zemědělské technice, pro přepravu živočišných odpadů, cisterny na vodu, technologické kont., obytné kontejnery, stavební a výstavní buňky atd. Kontejnery typu ABROLL o obj. 1 až 42 m3, typu MULDA o obj. 1 až 20 m3 a kontejnery speciální.

25931784 ARES
DIČ CZ25931784
Vznik 1999
Mobily 607 961 483
  • MULTITEC Bohemia a.s., kontakt MULTITEC Bohemia a.s., kontejnery, výroba kontejnerů, vývoj kontejnerů, výroba kontejnerových mechanismů, kontejnerové vyklápěče, kontejnerové lisy, kontejnerové nakladače, korby, speciální kontejnery, kontejnery typu ABROLL, kontejnery typu MULDA, vyklápěcí kontejnery, kontejnery pro MULTICAR, stojany na sklo