LUSH HOME CARE s.r.o.

Agentura Irenka poskytuje domácí zdravotní a pečovatelskou službu na území celého hlavního města Prahy. Zdravotní péči poskytujeme na doporučení praktického lékaře, u kterého je pacient zaregistrován. Péče je poskytována 7 dní v týdnu 24 hodin denně.

05071071 ARES
DIČ CZ05071071
Vznik 2000
Telefony 736 751 300
Irena Studená (majitelka)
Veronika Soares (spolumajitelka)
  • Domácí péče, zdravotní péče, rehabilitace, pečovatelská služba, zdravotní služba, senioři, doprovod, dechová a kondiční cvičení, infúzní terapie, měření krevního tlaku, rehabilitace v domácím prostředí, ošetření bércových vředů, péče o stomie a cévky