Dvůr Havransko - Procházka Václav

Dvůr Havransko je rodinná firma, zabývající se zemědělskou výrobou. Rodina zde hospodaří od roku 1912. V současnosti se zabývá rostlinnou výrobou a živočišnou výrobou. Pěstuje zejména cukrovou řepu, pšenici, ječmen, kukuřici a vojtěšku. Na statku se chová Charolaiský skot jehož jalovice a jatečné býky nabízí k prodeji. Dále se zde chová prase domácí, ovce domácí a kur domácí. K prodeji je nabízena také pšenice a to jak krmná tak potravinářská a ječmen. Vykrmení vepři jsou v prodeji v zimním období.

43144187 ARES
DIČ CZ500604085
Vznik 1991
Telefony 325 546 071
  • chov dobytka, prodej jalovic, Dvůr Havransko, lisování balíků, jateční býci, potravinářská pšenice, krmná pšenice, pěstování kukuřice, rodinná farma, Charolaiský skot, ovce