Detail firmy

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje

PPP SK pomáhá řešit výchovné a výukové problémy dětí předškolního, školního a adolescentního věku (děti a mládež zpravidla ve věku od 3 do 19 let). V rámci své územní působnosti zajišťuje odborné psychologické a speciálně-pedagogické služby dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám, předškolním a školským zařízením, a to v otázkách osobnostního, sociálního, vzdělávacího a profesního vývoje dětí a mládeže. PPP SK poskytuje diagnostickou, intervenční, reedukační, terapeutickou a psychokorektivní péči a poradenství zvláště dětem a mládeži s vývojovými a výchovnými problémy či výukovými obtížemi, zajišťuje psychologické poradenství při volbě vzdělávací a profesní dráhy, v náročných životních situacích a obdobích. Zpracovává odborné podklady pro správní rozhodnutí a vzdělávací opatření v případech stanovených školskými předpisy; poskytuje informační a metodickou pomoc školám, pedagogickým pracovníkům (zejména výchovným poradcům); podílí se na aktivitách souvisejících s prevencí sociálně patologických jevů.

Web: www.pppstredoceska.cz


Adresa

Kontakt

Další údaje

Certifikát

Ověřeno
Jaselská 826, 280 02
Kolín
Tel:
+420 321 722 116
Email:
reditelstvi@pppsk.cz
IČ:
70836311 - ARES
Vznik:
2005

Pobočky

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje (pedagogika) Praha 9 - Mochovská 570/41, 198 00 +420 281 867 331

Kontaktní osoby

PhDr. Jaroslava Štětinová ředitelka stetinova@pppsk.cz

Mapa


Náhled webu - www.pppstredoceska.czObory


Klíčová slova

Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, PPP středočeská, psychologické poradenství, speciální pedagogika, speciální pedagogický pracovník, kontakty PPP středočeské, psychologické služby dětem, speciálně-pedagogické služby dětem, diagnostická péče, intervenční péče, reedukační péče, terapeutická péče, psychokorektivní péče

<< zpět na seznam nalezených firem