Gregorová Jana, Ing.

Zpracování architektonických studií, vizualizací, trojrozměrných modelů, zákresů do fotografií reálného prostředí a projektové dokumentace pozemních staveb. Projednání projektu ve všech jeho fázích s orgány státní správy a správci sítí technického vybavení území. Autorský dozor.

Ing. Jana Gregorová (majitelka)
  • architektonické studie, architektonické vizualizace, 3D modely staveb, zákresy do fotografií reálného prostředí, projektové dokumentace pozemních staveb, autorský dozor, projednání projektu s orgány státní správy, architektonické návrhy staveb, projektové dokumentace, stavební konstrukce