Obecní úřad Stratov

Obecní úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje obec.

00239828 ARES
Vznik 1357
Telefony 325 551 461
  • obecní úřady, státní správa, úřední desky, zastupitelstva obcí, správa obcí