KOSTA Příbram s.r.o.

Poskytujeme výstavbu a opravy komunikací či budování inženýrských sítí.Provádění zimní údržby komunikací, chodníků a parkovišť,kontejnerová doprava (přistavení kontejneru na telefon) včetně uložení materiálu,dodání písků, zeminy, uhlí, drtí, kačírku, R materiálu (frézovaný recyklát) a pod.,kácení stromů, včetně jejich prořezávky s použitím plošiny i lezením,řezání asfaltu, frézování, včetně jeho uložení,zemní a výkopové práce, čištění příkopů u komunikací, terénní úpravy,strojní samosběrné metení komunikací (po zimě, poutě, posvícení a pod…..), demoliční práce, práce bouracím kladivem, silniční motorová doprava, pokládání dlažby, obrubníků s obetonováním, kanalizace dešťová, splašková včetně přípojek, vodovodní řady včetně přípojek,zhotovení oplocení, propustků u komunikací, kompletní provádění staveb, zednické, obkladačské práce, základové desky RD.

26509601 ARES
DIČ CZ26509601
Vznik 2002
Telefony 606 816 652
Jiří Bulina (jednatel)
  • inženýrské sítě, řezání asfaltů, kácení stromů, frézování, demoliční práce, terénní úpravy, čištění příkopů, oplocení, zednické práce, obkladačské práce, základové desky, vodovodní přípojky, pokládání dlažby, kontejnerová doprava, nákladní doprava, pokládka asfaltu, kácení stromů