Autismus – Střední a Severní Čechy

Autismus je neurovývojové onemocnění, které se projevuje poruchou sociální interakce, komunikace a stereotypními chováními. Lidé s autismem mají často problémy s porozuměním emocí a nálad druhých lidí, což může vést k nedorozuměním a izolaci.

1–4 firem z 4 nalezených Filtry

1cANITERA - klinická logopedie a centrum canisterapie - Mgr. Iva Bajtlerová

Komplexní vyšetření a náprava v oblasti komunikace u dětí a dospělých. Canisterapie - podpůrná metoda ucelené rehabilitace využívající pozitivního působení psa na člověka. Objednávání pouze přes rezervační systém na www.canitera.cz.

2Schmidtová Jana, MUDr.

Psychoterapie pro dětský a adolescentní věk. Diagnostika autismu a Aspergerova syndromu.

3ADITEA, s.r.o.

3.0
★★★★★
★★★★★
(10)
Lublaňská 125/20, Praha 2 - Vinohrady Bezdlužná

Psychiatrická ambulance se speciálním zaměřením na autistické onemocnění.

4Anghelescu Klára, Mgr.

Klinická logopedie pro děti i dospělé.


Firmy v dalších lokalitách


Autismus v lokalitě Střední a Severní Čechy – detailní popis

1. Porucha sociální interakce
Lidé s autismem mají často problémy s navazováním a udržováním sociálních vztahů. Může se projevovat například tím, že se neumí dívat druhým do očí, nechápou nonverbální signály a mají problémy s empatií.

2. Porucha komunikace
Lidé s autismem mohou mít problémy s verbální i neverbální komunikací. Může se projevovat například tím, že mají omezenou řečovou schopnost, opakují slova nebo věty, nebo mají problémy s porozuměním slov a vět.

3. Stereotypní chování
Lidé s autismem mají často stereotypní chování, které se projevuje například opakováním určitých činností, zájmem o určité předměty nebo činnosti, nebo potřebou dodržovat určitý řád a rutinu.

v oblasti Střední a Severní Čechy existuje několik organizací, které se zabývají podporou lidí s autismem a jejich rodin. Jednou z nich je například Společnost pro pomoc osobám s autismem, která poskytuje terapeutické a vzdělávací služby pro děti i dospělé s autismem. Další organizací je Centrum pro autismus, které se zaměřuje na diagnostiku a terapii autismu u dětí a mladistvých.

V léčbě autismu se využívají různé terapeutické metody, jako je například ABA terapie, která se zaměřuje na posilování pozitivního chování a snižování negativního chování. Důležitou součástí léčby je také podpora rodiny a blízkých osob, kteří se s člověkem s autismem setkávají denně.

v oblasti Střední a Severní Čechy existuje také několik škol a zařízení, které se specializují na vzdělávání a péči o děti s autismem. Jednou z nich je například Speciální mateřská škola pro děti s poruchami autistického spektra, která poskytuje individuální přístup a terapeutickou podporu pro děti s autismem.

Celkově je autismus komplexní onemocnění, které vyžaduje individuální přístup a podporu. Díky organizacím a zařízením v oblasti Střední a Severní Čechy mají lidé s autismem a jejich rodiny možnost získat potřebnou pomoc a podporu.