Hygienické stanice - Teplice

1 - 1 firem z 1 nalezených

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem(pobočka Teplice)

Teplice, Jiřího Wolkera 1342/4 kontakt +420 477 755 710, (6 poboček)

Vydáváme rozhodnutí a povolení a také i osvědčení a plníme úkoly státní správy v ochraně veřejného zdraví a to včetně státního zdravotního dozoru a sledujeme vliv životních a také i pracovních podmínek na zdraví obyvatelstva a analyzujeme trendy vývoje nemocnosti a úmrtnosti na infekční onemocnění.

web www.khsusti.cz