Inspektoráty - Střední Čechy

1 - 5 firem z 5 nalezených

Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu

Praha 6 - Vokovice, Kladenská 103/105 kontakt +420 950 179 310, (5 poboček)

Úřad pro inspekci práce. Orgán státní správy, jehož hlavním úkolem je kontrola dodržováni povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů včetně předpisů o bezpečnosti i ochraně zdraví při práci. K základní úkolům úřadu patří poradenská, konzultační a osvětová činnost.

web www.suip.cz

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Liberci

Liberec, Rumjancevova 149 kontakt +420 485 341 400

Inspektorát má nastarost kontrolu výkonu státní správy katastru nemovitostí ČR katastrálními úřady, dohled na ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro katastr nemovitostí ČR a státní mapové dílo. Dále předkládání návrhů na opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole a dohledu, rozhodování o odvoláních proti rozhodnutím katastráních úřadů, projednávání porušení pořádku na úseku zeměměřictví a plnění dalších úkolů, kterými je pověří ČÚZK.

web www.cuzk.cz

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Praze

Praha 8, Pod sídlištěm 1800/9 kontakt +420 284 041 111

Inspektorát má nastarost kontrolu výkonu státní správy katastru nemovitostí ČR katastrálními úřady, dohled na ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro katastr nemovitostí ČR a státní mapové dílo. Dále předkládání návrhů na opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole a dohledu, rozhodování o odvoláních proti rozhodnutím katastráních úřadů, projednávání porušení pořádku na úseku zeměměřictví a plnění dalších úkolů, kterými je pověří ČÚZK.

web www.cuzk.cz

Generální inspekce bezpečnostních sborů

Praha 6 - Břevnov, Skokanská 2311/3 kontakt +420 974 839 734, (10 poboček)

Zaměřujeme se na vyhledávání, odhalování i vyšetřování skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, jehož pachatelem je příslušník Policie České republiky, celník, příslušník Vězeňské služby, příslušník inspekce anebo zaměstnanec těchto útvarů. Navrhujeme doporučení.

web www.gibs.cz

Česká školní inspekce - Středočeský inspektorát

Praha 6 - Vokovice, Arabská 683/12 kontakt +420 235 091 034, (21 poboček)

Vykonávání veřejnosprávní kontroly v předškolních a školských zařízeních, ve střediscích a pracovištích praktického vyučování. Poskytování informací pro žáky, rodiče i školy. Zajištění poradenství při podávání stížností, podnětů či peticí.

web www.csicr.cz