HBAPS, s.r.o.

Naším oborem je výstavba rodinných domů, realizace pozemních, vodohospodářských, lesotechnických staveb a výstavba opěrných zdí z lomového kamene a gabionů, výstavba rybích přechodů, regulace vodních toků.

27266036 ARES
DIČ CZ27266036
Vznik 2005
Weby hbaps.cz
Telefony 485 393 214
Mobily 777 264 253
Tomáš Unčovský (jednatel)
  • vodohospodářské stavby,lesotechnické stavby,výstavba opěrných zdí, zdi z lomového kamene,zdi z gabionů,hrázení bystřin,zemní práce,regulace vodních toků,rybí přechody,výstavba inženýrských sítí,revitalizace vodních toků,výstavba a rekonstrukce suchých ochranných hrází,poldrů,výstavba malých vodních nádrží, odbahnění rybníků,rekonstrukce výpustných zařízení,rekonstrukce bezpečnostních přelivů,protipovodňová opatření v krajině,sanace sesuvů půdy,prvky protierozní ochrany zemědělských pozemků