Sanace, likvidace ekologických zátěží – Střední a Severní Čechy

Máte na svém pozemku starou ekologickou zátěž? Chcete se zbavit nebezpečných látek, které ohrožují vaše zdraví a životní prostředí? Oslovte firmu, která se specializuje na sanace ekologických zátěží. Firmy zabývající se sanacemi v lokalitě Střední a Severní Čechy.

1–10 firem z 82 nalezených Filtry

1EKORA s.r.o. - ekologické služby a ochrana životního prostředí3 pobočky

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
Sinkulova 329/48, Praha 4 – Nusle Bezdlužná Ověřená

Zabýváme se ochranou životního prostředí a poskytováním ekologických služeb. Orientujeme se zejména na sanační práce a odstraňování ekologických zátěží. Provádíme geologické práce a hydrogeologické práce, stavební a demoliční práce, ekologické audity, posuzování vlivů na životní prostředí a…

2POLANSKÝ GROUP a.s.2 pobočky

5.0
★★★★★
★★★★★
(2)
Přemyslova 529/11, Říčany Bezdlužná Ověřená

Firma se specializuje na zemní práce a demolice za pomoci široké škály stavební techniky. Dále realizujeme výstavbu komunikací, sanaci a rekultivaci skládek a recyklaci stavební suti.

3Monitoring, s.r.o.1 pobočka

3.0
★★★★★
★★★★★
(2)
Areál VÚV, Praha 6
Otevřeno do 17:00
Bezdlužná Ověřená

Naše společnost poskytuje komplexní služby v oblasti analytiky životního prostředí. Provádíme laboratorní analýzy, rozbory vody, rozbory zeminy a stavebního materiálu, sedimentů, rozbory odpadu a rozbory asfaltu. Naše služby mohou využít jak soukromé osoby, tak firmy z oboru geologie a…

4EKOSTARMONT s.r.o.1 pobočka

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
Libušina 383/10, Kutná Hora
Otevřeno do 17:00
Bezdlužná Ověřená

Firma Ekostarmont se zaměřuje na výstavbu ekologických, pasivních a nízkoenergetických domů. Provádíme zemní práce, bourací práce, demolice a sanace ploch. Dále realizujeme zateplování budov, výstavbu čističek odpadních vod a výstavbu bytových domů. Poskytujeme svým zákazníkům kompletní…

5JUROS, s.r.o. - stavební práce2 pobočky

4.3
★★★★★
★★★★★
(4)
Masarykova 62/109, Ústí nad Labem Bezdlužná Ověřená

Zabýváme se využitím odpadů a zpracováním odpadů včetně jejich sběru a výkupu. V oblasti ochrany přírody a krajiny se věnujeme zpracování odborných studií. Poskytujeme ekologický servis pro firmy se zaměřením na ochranu vod, ovzduší, údržbu zeleně atd. Dále provádíme stavební práce a…

6ARTECH spol. s r.o.1 pobočka

5.0
★★★★★
★★★★★
(2)
Žižkova 152, Litvínov-Horní… Bezdlužná Ověřená

Zajišťujeme odborné služby ve výstavbě včetně, projektů, projekce dopravních staveb, projektové inženýrské činnosti a studie proveditelnosti. Dále se zabýváme realizací staveb, dokumentací a posudky vlivu na životní prostředí.

7JUROS, s.r.o. - ekologické služby2 pobočky

4.3
★★★★★
★★★★★
(4)
Masarykova 62/109, Ústí nad Labem
Otevřeno do 15:00
Bezdlužná

Zaobíráme se nakládáním s odpady, ochranou a péčí o životní prostředí a údržbou zeleně. Dále realizujeme sanace starých ekologických zátěží a nepovolených skládek. Zpracováváme i posudky k ochraně přírody a krajiny. Zajišťujeme pro firmy plnění legislativních požadavků na úseku ochrany životního…

8EKOSTARMONT s.r.o. (Praha)1 pobočka

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
Libušina 383/10, Kutná Hora Bezdlužná

Firma Ekostarmont se zaměřuje na výstavbu ekologických, pasivních a nízkoenergetických domů. Dále realizujeme zateplování budov, výstavbu čističek odpadních vod a výstavbu bytových domů. Poskytujeme svým zákazníkům kompletní servis od projektů až po finální realizaci včetně následných úprav terénů,…

9LIKVIDACE AUTOVRAKŮ PRAHA - GERA export import, spol. s r.o.1 pobočka

5.0
★★★★★
★★★★★
(2)
Ke Kablu 378/24, Praha 10 - Hostivař

Ekologická likvidace automobilů. Výkup železa a barevných kovů. Likvidace ocelových konstrukcí, kotelen a technologických zařízení. Odvoz materiálu v přistavených kontejnerech vlastními vozidly.

10GEOINDUSTRIE s.r.o.

4.5
★★★★★
★★★★★
(11)
Prokopa Holého 586, Velký Osek

Provádíme speciální zakládání staveb či stávajících objektů včetně zpracování projektové dokumentace.


Sanace, likvidace ekologických zátěží – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách


Sanace, likvidace ekologických zátěží v lokalitě Střední a Severní Čechy – detailní popis

Sanace ekologických zátěží je proces odstraňování materiálů a látek ohrožujících dlouhodobě složky životního prostředí. Sanace se provádí na kontaminovaných místech, jako jsou například skládky odpadů, průmyslové a zemědělské areály, sklady nebezpečných látek, bývalé vojenské základny nebo území postižená těžbou nerostných surovin. 

Cílem sanace je odstranit zdroj znečištění, dekontaminovat zeminu a vodu a rekultivovat území tak, aby bylo bezpečné pro lidské zdraví a ekosystémy.

Příčiny vzniku ekologických zátěží

  • Únik nebezpečných látek v továrnách
  • Opuštění továren a technologií bez jejich zabezpečení
  • Nesprávná manipulace s nebezpečnými látkami
  • Nesprávná likvidace nebezpečných odpadů
  • Nesprávné skladování odpadů
  • Následky havárií ve starých provozovnách

Staré ekologické zátěže

Stará ekologická zátěž je závažná kontaminace horninového prostředí, podzemních nebo povrchových vod, ke které došlo nevhodným nakládáním s nebezpečnými látkami v minulosti. 

Druhy sanace podle místa realizace

Sanace ekologických zátěží vyžaduje individuální přístup a jedinečné řešení pro každou lokalitu. Sanace se mohou provádět v podmínkách ex-situ (mimo místo) nebo in-situ (na místě). 

  • Ex-situ sanace – spočívá v odběru kontaminovaného materiálu a jeho přepravě do specializovaného zařízení, kde je upraven nebo zlikvidován.
  • In-situ sanace – využívá různé metody pro odstranění nebo snížení koncentrace kontaminantů přímo v zemině nebo vodě. 

Sanace ekologických zátěží je důležitá pro ochranu životního prostředí a lidského zdraví. Přispívá k obnově kvality půdy a vody, k prevenci dalšího šíření kontaminace a k využití opuštěných nebo degradovaných území pro nové účely. Sanace také snižuje rizika spojená s ekologickými haváriemi nebo s únikem perzistentních organických polutantů (POPs) do potravního řetězce.