LAPO zkušební laboratoř s.r.o.

Provoz laboratoře a zkušebny.

28710835 ARES
DIČ CZ28710835
Vznik 2009
Mobily 723 524 402
Ladislav Potůček (jednatel)
  • geotechnické služby, geotechnický průzkum území, geotechnický monitoring, geotechnický dozor, řízení inženýrských rizik, posouzení vhodnosti zemin, akreditované laboratorní zkoušky, akreditované polní zkoušky, stanovení vlhkosti kameniva, statická zatěžovací zkouška, stanovení objemové hmotnosti zemin, stanovení vlhkosti zemin, stanovení zhutnitelnosti zemin, stanovení zrnitosti zemin, stanovení obsahu vzduchu v betonu, stanovení konzistence betonu, stanovení objemové hmotnosti betonu,