LAPO zkušební laboratoř s.r.o. (pobočka Kadaň)

Akreditovaná zkušební laboratoř nabízí zkoušky podle metod ČSN EN ISO/IEC. Provádíme akreditované zkoušky zeminy, kameniva a betonu. Provádíme geotechnický průzkum, monitoring a dozor, řízení inženýrských rizik. Vypracujeme posudek, poskytneme konzultace. Provádíme akreditované zkoušky ve stavebnictví. Zkoušky vhkosti, konzistence, zrnitosti statické pevnosti a dalších ukazatelů kvality u betonu, zeminy i kameniva. Navrhujeme složení a receptury výroby betonů a malt. Poskytujeme poradenství ve stavebnictví v oblasti výroby a technologie betonu a zpracování dalších stavebních hmot. Zkoušky a měření provádíme v naší laboratoři, která je vybavena citlivými a spolehlivými přístroji renomovaných výrobců. V případě potřeby používáme také vybavení mobilní laboratoře.

28710835 ARES
DIČ CZ28710835
Vznik 0
Weby laposro.cz
Telefony 474 331 145
Mobily 723 524 402
Ladislav Potůček (jednatel)
  • geotechnické služby, geotechnický průzkum území, geotechnický monitoring, geotechnický dozor, řízení inženýrských rizik, posouzení vhodnosti zemin, akreditované laboratorní zkoušky, akreditované polní zkoušky, stanovení vlhkosti kameniva, statická zatěžovací zkouška, stanovení objemové hmotnosti zemin, stanovení vlhkosti zemin, stanovení zhutnitelnosti zemin, stanovení zrnitosti zemin, stanovení obsahu vzduchu v betonu, stanovení konzistence betonu, stanovení objemové hmotnosti betonu,