Koks, brikety - Most

1 - 10 firem z 10 nalezených

DOMES BYLANY s.r.o.

Malé Březno, Malé Březno 74 kontakt +420 476 440 766, (1 pobočka)

Prodáváme volně ložené a balené uhlí, brikety, paliva, písek, štěrk, lomové kamenivo. Další činností je doprava sypkých hmot. Pronájem: pozemky, haly, sklady a dílny. Poskytujeme skladové služby, provozujeme celní sklad, máme železniční vlečku.

web www.domesbylany.cz

Czech Coal a.s. (pobočka Most)

Most, Václava Řezáče 315 kontakt +420 222 183 111, (1 pobočka)

Zajišťujeme těžbu a prodej hnědého uhlí, obchod s elektrickou energií a povolenkami na emise skleníkových plynů i výrobu tepla.

web www.czechcoal.cz

Vršanská uhelná a.s.

Most, Václava Řezáče 315 kontakt +420 476 202 511

Společnost Vršanská uhelná a.s. zajišťuje těžbu hnědého uhlí v lomu Vršany v centrální části Severočeské hnědouhelné pánve. Disponuje uhelnými zásobami s nejdelší životností v České republice v rámci stávajících územních limitů. V roce 2013 společnost uzavřela smlouvu o dodávkách uhlí do elektrárny Počerady s energetickou společností ČEZ až do vyuhlení lomu, tzn. s potenciální více než 50letou možností těžby a využívání hnědého uhlí. Pro Vršanskou uhelnou a.s. tento kontrakt znamená dlouhodobou…

web www.czechcoal.cz

Severní energetická a.s. - Litvínovská uhelná, a.s.

Most, Václava Řezáče 315 kontakt +420 476 205 311

Provozujeme těžbu a prodej hnědého uhlí pro elektroenergetiku a teplárenství. Zajišťujeme rekultivace vytěžených lokalit.

web www.luas.cz

Czech Coal Services a.s.

Most, Václava Řezáče 315 kontakt +420 478 003 358

Vyhledáváme a těžíme i také zpracováváme a dále i prodáváme hnědé uhlí a vyrábíme a také i nakládáme uhelné produkty.

web www.czechcoal.cz

Czech Coal POWER s.r.o.

Most, Václava Řezáče 315 kontakt +420 478 003 358

Zaměřujeme se na těžbu a také i prodej hnědého uhlí a obchod s elektrickou energií a povolenkami na emise skleníkových plynů a dále se zabýváme výrobou tepla.

web www.czechcoal.cz

Ridera Bohemia a.s.

Most, Františka Halase 1443 kontakt +420 474 526 376, (6 poboček)

Nabízíme pevná paliva a balená paliva i také volně ložená jako je černé uhlí a hnědé uhlí a koks i brikety a dále dodáváme štěrk a písek a štěrkopísek a strusku a recykláty.

web www.riderabohemia.eu

NORTH TRADE ENERGY s.r.o.

Litvínov-Horní Litvínov, Rooseveltova 2148 kontakt +420 476 701 411

Provozujeme velkoobchodní prodej hnědého i také černého uhlí a briket a koksu a to včetně zajištění dopravy.

web www.northtrade.cz

North Bohemia Coal s.r.o.

Litvínov, Masarykovo nám. 292 kontakt +420 607 979 422

Provozujeme a nabízíme velkoobchodní prodej tuhých paliv s důrazem na hnědé uhlí.

web www.nbcoal.cz

SKYLOS ENERGY s.r.o.

Most, tř. Budovatelů 112/7 kontakt +420 602 596 266

Prodáváme a nabízíme hnědé a černé uhlí i dřevěnou štěpku a máme nabídku dopravy a spedice a také i poradenství a nabízíme zajištění služeb při likvidaci popelovin.

web www.skylos.cz