Spalovny – Střední a Severní Čechy

Spalování odpadu je jednou z možností nakládání s odpadem. Přispívá ke snižování objemu odpadu, který by jinak skončil na skládkách, a k využití odpadu jako obnovitelného zdroje energie. Přehled spaloven v lokalitě Střední a Severní Čechy.

1–10 firem z 11 nalezených Filtry

1Esel technologies s.r.o. - ESEL3 pobočky

4.3
★★★★★
★★★★★
(7)
Kutnohorská 678, Kostelec nad… Bezdlužná

Firma GUNTAMATIC Heiztechnik GmbH je evropský lídr ve výrobě kotlů na biomasu o výkonu od 2 do 1000 kW. Kotli na biomasu jsou myšleny kotle, které spalují dřevní pelety, kusové dřevo, dřevní štěpku a rostlinné paliva (energetické obilí, alternativní pelety, řezanku, biomasa atd.) Nabízíme dodávky,…

2Pražské služby, a.s.3 pobočky

3.8
★★★★★
★★★★★
(2)
Pod šancemi 444/1, Praha 9 - Vysočany

Provádíme svoz komunálního, bio, gastro a nebezpečných odpadů, třídění a recyklaci odpadu a elektroodpadu, zimní a letní údržbu komunikací, údržbu zeleně a dopravní značení. Provozujeme sběrné dvory, čerpací stanici, mycí linku a spalovnu odpadů.

3Filtrační technika, spol. s r.o.

Nabízíme návrh a dodávka zařízení na snižování emisí VOC a čištění odpadního vzduchu a odpadních plynů (lakovny, laminátovny, farmaceutický a chemický průmysl) a dodáváme adsorpční filtry aktivní uhlí a zeolit i katalytické spalovny a termické spalovny.

4SPL Jablonec nad Nisou, s.r.o.

4.5
★★★★★
★★★★★
(6)
Belgická 4613/1a, Jablonec nad Nisou

Poskytujeme služby v oboru ekologické likvidace převážně nebezpečných a ostatních odpadů bez dopadu pro přírodu a životní prostředí. Zaměřujeme se na střední a menší subjekty.

5SUEZ Využití zdrojů a.s. (pobočka Benešov)39 poboček

1.0
★★★★★
★★★★★
(1)
Jana Nohy, Benešov
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Služby v odpadovém hospodářství - odvoz průmyslových i komunálních odpadů, sanace a odstraňování ekologických zátěží i azbestu, sběr a separace druhotných surovin, poradenství v oblasti životního prostředí i provoz spalovny, skládky a sběrných dvorů.

6SUEZ Využití zdrojů a.s. (pobočka Ústí nad Labem, Všebořice)39 poboček

1.0
★★★★★
★★★★★
(1)
Podhoří 328/28, Ústí nad Labem,…
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Služby v odpadovém hospodářství - odvoz průmyslových i komunálních odpadů, sanace a odstraňování ekologických zátěží i azbestu, sběr a separace druhotných surovin, poradenství v oblasti životního prostředí i provoz spalovny, skládky a sběrných dvorů.

7JiTa - ECO s.r.o.

Sběr, svoz, výkup a odstranění odpadu – nabízíme zneškodnění širokého spektra odpadů jak ve vlastních zařízeních, tak u smluvně zajištěných partnerů. Odstranění zajišťujeme ukládáním na skládkách nebezpečných odpadů, spalovnách, tříděním a následným využitím odpadů. Naše firma zabezpečuje…

8JiTa - ENERGO s.r.o.

Sběr, svoz, výkup a odstranění odpadu – nabízíme zneškodnění širokého spektra odpadů jak ve vlastních zařízeních, tak u smluvně zajištěných partnerů. Odstranění zajišťujeme ukládáním na skládkách nebezpečných odpadů, spalovnách, tříděním a následným využitím odpadů. Naše firma zabezpečuje…

9BRESSON a.s.1 pobočka

3.9
★★★★★
★★★★★
(14)
Ovčárecká 312, Kolín

Specializujeme se na výrobu kotlů, kotelen, spaloven městských a nebezpečných odpadů. Dodáváme zařízení pro úpravu vody.

10BFS Energo, a.s.

Provádíme výstavby teplárenských celků spalujících biomasu na klíč.


Spalovny – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách


Spalovny v lokalitě Střední a Severní Čechy – detailní popis

Spalovny odpadu jsou technologická zařízení, která slouží k likvidaci odpadu spalováním. Spalováním odpadu se uvolňuje tepelná energie, která se využívá k výrobě tepla nebo elektrické energie. Spalovny odpadu tak přispívají ke snižování objemu odpadu, který by jinak skončil na skládkách, a k využití odpadu jako obnovitelného zdroje energie.

Jak funguje spalování odpadu? 

Před samotným spalováním musí být odpad roztříděn. Odpad, který lze ještě využít, putuje na recyklaci. Zbytek se spálí. Spalovat lze: komunální odpad, průmyslový odpad i zdravotnický odpad. Při spalování vzniká teplo a také popel nebo struska, která se dále zpracovává nebo ukládá. 

Spalovny odpadu v České republice

V České republice jsou v provozu čtyři velké spalovny odpadu: v Praze, Liberci, Brně a Plzni. Nejstarší spalovnou je spalovna v Brně, která byla postavena už v roce 1905. Největší spalovna je v Plzni. 

Tyto spalovny spalují převážně směsný komunální odpad, který nelze dále recyklovat. Spalovny jsou vybaveny moderními technologiemi pro čištění spalin, aby splňovaly přísné limity emisí stanovené Evropskou unií. 

Výhody spalování odpadu

  • Snížení množství odpadu na skládkách
  • Využití energie z odpadu
  • Snížení potřeby fosilních paliv
  • Snížení emisí skleníkových plynů

Nevýhody spalování odpadu 

  • Ztráty materiálů, které by se daly recyklovat
  • Vysoké náklady na stavbu a provoz spaloven
  • Možné zdravotní riziko z emisí spalin
  • Negativní dopad na životní prostředí