Školní jídelny - Střední Čechy

61 - 80 firem z 281 nalezených

Mateřská škola Laurinka Mladá Boleslav, Dukelská 1165, příspěvková organizace

Mladá Boleslav III, Dukelská 1165 kontakt +420 326 322 445

Mateřská škola s jídelnou, nabízíme možnost výuky anglického jazyka. Cvičíme, zpíváme, kreslíme, jezdíme na výlety, posloucháme pohádky, navštěvujeme divadla a připravujeme se na zápis do veliké školy. Poznáváme svět okolo nás.

web www.mslaurinka.cz

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o.

Mladá Boleslav III, Laurinova 1049 kontakt +420 326 322 294

Soukromá střední odborná škola nabízí výuku čtyřletých oborů cestovní ruch, informační a komunikační technologie, reklamy a marketingu.

web www.hermes-mb.cz

J+J školní jídelny spol. s r.o.

Říčany-Radošovice, Bezručova 94/19 kontakt +420 608 976 793, (3 pobočky)

Zajišťujeme výrobu a rozvoz teplých a zchlazených jídel. Kvalitní, chutná a dobře stravitelná jídla připravená z prvotřídních denně čerstvých surovin bez použití chemicky konzervovaných polotovarů a koncentrátů, příjemný obsluhující personál, jednoduše KVALITA ZA ROZUMNOU CENU. Více informací na našich www stránkách.

web www.jj.cz

Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem

Přerov nad Labem, Přerov nad Labem 112 kontakt +420 325 565 426, (1 pobočka)

Nabízíme vzdělávání ve třídách, kde je většinou nízký počet dětí. Přijďte se podívat do naší školy rodinného typu, s individuálním přístupem pedagogů. Máme nově vybavené učebny, moderní pomůcky. Jsme škola s environmentálním zaměřením, získali jsme titul Udržitelného rozvoje. Učíme přírodovědné předměty badatelskými metodami. Angličtina od 1. třídy je samozřejmostí. Máme 100% kvalifikovaný pedagogický sbor na 1. i 2.stupni. Využíváme vlastní tělocvičnu, školní hřiště, PC učebnu, jídelnu,…

web www.skolaprerovnl.cz

Mateřská škola Netřebice, okres Nymburk

Netřebice, Netřebice 80 kontakt +420 325 652 103

Je prozatím jednotřídní mateřská škola s předpokládanou kapacitou 28 dětí. Plánuje navýšení kapacity MŠ, přijmutí vyššího počtu dětí a vytvoření tak dvoutřídního kolektivu. Cílem je všestranný rozvoj dětí, počínaje zkvalitnění pohybových dovedností, rozumových, intelektových, dramatických, hudebních i jazykových schopností.Nově zařazuje: angličtinu, výuku na zobcovou flétnu, základy gymnastiky a předškolní výchova.

web ms-netrebice.webnode.cz

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník

Oskořínek, Hrubý Jeseník 123 kontakt +420 325 588 345, (1 pobočka)

Základní škola zajišťuje především vzdělávání žáků z Hrubého Jeseníka, Oskořínka a Nového Dvora a nemá smluvně zajištěnou spádovost. Základní škola v Hrubém Jeseníku má tři třídy a pět ročníků. Součástí školy je MŠ, školní jídelna a školní družina. Vyučování probíhá podle vzdělávacího programu "Škola pro obec". Již od 1. ročníku je vyučován Anglický jazyk. Dále škola zajišťuje zájmový výtvarný kroužek, kroužek literárně-dramatický, kroužek hry na zobcovou flétnu, sportovní kroužek a…

web www.zshrjesenik.cz

Základní škola J.A.Komenského Lysá nad Labem

Lysá nad Labem, Komenského 1534/16 kontakt +420 325 551 220

Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem může užívat na základě Dohody o vzájemné spolupráci mezi ní a Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy Praha ze dne 10.2.1999 označení fakultní škola MFF UK. Základní škola provozuje školní družinu a školní klub. Nabízí možnost navštěvovat různé kroužky jako například keramický, robotika, vybíjená, jazykový a další sportovní a tvořivé kroužky.

web www.zsjaklysa.cz

Základní škola Václava Havla, Poděbrady, Na Valech 45, okres Nymburk

Poděbrady II, Na Valech 45/II kontakt +420 313 105 220

Základní škola pro 1000 žáků, provoz družiny a jídelny. Nabízíme zájmové kroužky a účinkování v pěveckém sboru.

web www.zsnavalech-pdy.cz, www.zsvaclavahavla.cz

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice

Rožďalovice, Tyršova 278 kontakt +420 325 593 144, (1 pobočka)

Škola je plně organizovanou školou s jednou třídou od 1. až do 9. ročníku. Mezi další součásti školy patří školní družina (pro 60 žáků), školní klub (150 žáků), školní jídelna a mateřská škola (70 dětí). Sídlo ředitelství školy je v Tyršově ulici č. p. 278, sídlem mateřské školy je budova U Barborky č. p. 374. Škola organizuje pro účastníky z jiných škol recitační soutěž Veselá básnička, která je určena pro děti z mateřských škol a žáky 1. - 5. třídy základních škol.

web www.zs-rozdalovice.cz

Základní škola T.G.Masaryka v Lysé nad Labem - Litoli

Lysá nad Labem, Palackého 160/1 kontakt +420 325 561 119

Základní škola T.G.Masaryka v Lysé nad Labem - Litoli je malou "rodinnou" školou pro žáky 1. stupně v klidném prostředí okrajové části Lysé nad Labem. Je určena pro cca 100 dětí převážně z Litole, ale i jiných spádových oblastí. Každý ročník má samostatnou třídu, po pátém ročníku přechází žáci do spádové ZŠ B. Hrozného nebo jiné ZŠ podle volby. Úspěšní žáci se studijními předpoklady přechází také na okolní víceletá gymnázia. Od 1. září 2007 probíhá výuka podle vlastního vzdělávacího…

web www.zslitol.cz

Základní škola Mochov, okres Praha - východ, příspěvková organizace

Mochov, Na Dolejšku 287 kontakt +420 326 992 435

Naše škola je neúplnou základní školou malotřídního typu. V současné době poskytuje základní vzdělání cca 70 žákům I. stupně ve věku od šesti do jedenácti let. Kapacita základní školy Mochov je 80 žáků. Součástí školy je školní družina. Její kapacita je 28 žáků. Ve všech ročnících se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu Škola základ života. Ve škole probíhají zájmové kroužky, které jsou vedeny pedagogy.

web www.zsmochov.cz

Základní škola Kostelec nad Černými lesy

Kostelec nad Černými Lesy, náměstí Smiřických 33 kontakt +420 321 697 228

Provoz základní školy pro 800 žáků s družinou a jídelnou. Žáci mohou navštěvovat kroužky, které jsou nabízeny prostřednictvím Střediska volného času.

web www.zskncl.cz

Základní škola Úvaly

Úvaly, nám. Arnošta z Pardubic 8 kontakt +420 281 981 946

Provoz základní školy s kapacitou 820 žáků s družinou a jídelnou. Naším hlavním cílem je zefektivnění a zpřístupnění vzdělávacího procesu všem žákům na naší škole. Výchovně vzdělávací činnosti jsou směřovány k naplňování vize školy.

web www.zsuvaly.cz

Základní škola Jirny

Jirny, Brandýská 45 kontakt +420 281 962 941

Provoz základní školy pro 210 žáků se školní družinou.

web www.zs-jirny.cz

Základní škola Brázdim

Brázdim, Veliký Brázdim 12 kontakt +420 326 536 526

Škola byla založena v roce 1822, v nedávné době proběhla rozsáhlá rekonstrukce, došlo k přistavení nového křídla, zateplení budovy, výměně oken a byla zhotovena nová fasáda. V budově jsou tři třídy, v přízemí je třída pro MŠ a v prvním poschodí jsou dvě třídy pro žáky ZŠ. V jedné třídě je zřízena počítačová učebna. V přízemí je i malá tělocvična, která nabízí základní vybavení. Areál školní zahrady je využíván dětmi MŠ, žáky ZŠ i školní družinou. Chodby jsou upraveny pro další aktivity dětí -…

web www.zs-a-ms-brazdim.cz

Základní škola Čelákovice , Kostelní 457 , okres Praha-východ

Čelákovice, Kostelní 457/21 kontakt +420 326 990 211

Provoz základní školy pro 650 žáků s družinou a jídelnou.

web www.kamenka-celakovice.cz

Základní škola Šestajovice - ZŠ Šestajovice Praha východ

Šestajovice, Komenského 158/11 kontakt +420 246 082 395

ZŠ Šestajovice komplexní základní škola s kapacitou 300 dětí v 1. až 9. postupném ročníku. Výuka v naší škole se zaměřuje na využití informačních technologií ve všech vyučovaných předmětech a na zdravý životní styl – zdůrazňuje význam ekologie a zdravého životního stylu v každodenním životě. Školní vzdělávací program „Společně, zdravě a hravě".

web www.zs-sestajovice.cz

Základní škola Mirošovice

Mirošovice, Školní 211 kontakt +420 323 656 158

Provoz základní školy pro 65 žáků s družinou. ZŠ Mirošovice je základní škola pro žáky 1. stupně. Výuka probíhá v pěti třídách se dvěma odděleními školní družiny.

web www.zsmirosovice.cz

Základní škola Bedřicha Hrozného, Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk

Lysá nad Labem, Náměstí B. Hrozného 12/19 kontakt +420 325 551 088

Základní škola Bedřicha Hrozného je školou v Lyse nad Labem. Máme školní jídelnu i školní družinu. Žáci mohou navštěvovat zájmové kroužky. Rodinný typ školy - oddělený 1. a 2. stupeň školy (2 budovy).

web www.zsbhrozneho.cz

Integrovaná střední škola technická

Benešov, Černoleská 1997 kontakt +420 317 723 902

Škola nabízí: Čtyřleté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou: mechanik elektrotechnik a dopravní prostředky. Tříleté obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou: elektrikář, elektromechanik pro zařízení a přístroje, strojní mechanik (zámečník), karosář, mechanik opravář motorových vozidel (automechanik), autoelektrikář. Dvouleté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou - nástavbové studium: provozní technika, provozní elektrotechnika. Jednoleté dálkové studium zakončené závěrečnou…

web www.isstbn.cz