Genealogické služby, rodokmeny – Praha 5

Chcete znát svůj původ a dozvědět se více o vašich předcích? Pak si nechte sestavit rodokmen nebo rodovou kroniku na zakázku. Znát historii svého rodu může být nejen zajímavé, ale i užitečné. Firmy poskytující genealogické služby v lokalitě Praha 5.

1–8 firem z 8 nalezených Filtry

1Karas David

Poskytujeme kompletní diskrétní a rychlé detektivní služby pro firmy i jednotlivce s výraznou přidanou hodnotou.

2NOVOTNÝ Petr- Genealogie

Nabízíme vyhledávání předků a sestavování rodokmenů.

3Toledot, obecně prospěšná společnost

Provozujeme centrum pro rodopisná bádání, které může ujasnit vaše vazby na rodiny a židovské obce v Čechách, na Moravě či ve Slezsku, případně v Dolním Rakousku.

4Česká genealogická a heraldická společnost v Praze

Fantova 1784, Praha 5- Stodůlky
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Vydáváme odborný čtvrtletník a publikace s rodopisnou a heraldickou tématikou. Pořádáme kurzy, výstavy a přednášky pro začínající i pokročilé genealogy.

5Šulcová Ivana- genealogické služby

Nabízíme genealogické služby, rádi vám vypracujeme rodokmen.

6Fortin František (pobočka Praha 5- Zbraslav)1 pobočka

Provádíme genealogický výzkum a rešerše, výpisy z gruntovních a pozemkových knih, přepis textů z kurentu. Tvoříme rodokmeny.

7Čech Jan, Mgr.- Genealogické služby (pobočka Praha 5- Smíchov)1 pobočka

Nabízím tvorbu rodokmenů, hledání předků v rámci celé České republiky, přepis starých textů a dohledávání starých map.

8Tinlová Jarmila, PhDr.- NaseZajmy.cz

Pořádám zájmové kurzy a poskytuji individuální konzultace v oblastech grafologie, neverbální komunikace a genealogie.


Genealogické služby, rodokmeny – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Praha 5


Genealogické služby, rodokmeny v lokalitě Praha 5 – detailní popis

Genealogie je pomocná historická věda zabývající se vztahy mezi lidskými jedinci, které vyplývají z jejich společného rodového původu. Zabývá se nejen studiem příbuzenských vztahů, ale i důsledky, které z nich vyplývají, a to po stránce historické, sociální, biologické atd. V češtině se soukromý zájem při pátrání po vlastních předcích označuje jako rodopis. Pro genealogické pátrání jsou základním zdrojem informací matriční knihy. Jedná se o veřejné úřední knihy, které se rozdělují na matriky narozených, oddaných a zemřelých. Mezi další zdroje informací patří sčítání lidu, pozemkové knihy neboli gruntovní knihy, urbáře, berní rula, lánské rejstříky, tereziánský katastr nebo josefský katastr. Předci se dají obecně vypátrat do doby Třicetileté války, tj. zhruba do doby kolem roku 1640.

Genealogické tabulky

Mezi základní genealogické tabulky patří rodokmen, vývod a rozvod.

  • Rodokmen – jedná se o nejjednodušší genealogickou tabulku v základní podobě. Uvádí předky po otcovské linii výchozí osoby, tedy otce, dědu, pradědu atd. O jejich manželkách jsou uvedeny pouze základní informace.
  • Vývod – je nejpoužívanější typ genealogické tabulky. Uvádí všechny přímé předky výchozí osoby, tj. rodiče, prarodiče atd.
  • Rozrod – představuje nejkomplikovanější typ genealogické tabulky. Při sestavování se postupuje z minulosti do přítomnosti a zaznamenávají se všichni potomci pocházející z jednoho společného páru předků. Tento pár je označován jako zakladatelé rodu.