Měření hluku a protihlukové úpravy - Praha 4

1 - 9 firem z 9 nalezených

Ochrana životního prostředí, s.r.o.

Praha 4 - Nusle, Na Veselí 825/3 kontakt +420 244 402 804, (1 pobočka)

Provádíme měření hluku a světla, akustické studie a světelné a rozptylové studie.

web www.zivotni-prostredi.cz

Centrum protihlukové ekologie s.r.o.

Praha 4, Studánková 480 kontakt +420 267 913 419

Akreditace ČIA pro měření hluku. Provádíme hlukové studie a posudky ke kolaudaci i stavebnímu řízení. Návrhy a realizace úprav snižujících hluk v průmyslu, energetice ve venkovním i vnitřním prostředí, zvukopohltivé úpravy uvnitř pracovních prostor.

web www.hluk.eu

BEKO TECHNOLOGIES s.r.o.

Praha 4, Na Pankráci 1062 kontakt +420 241 414 717

Úprava stlačeného vzduchu. Filtrace, sušení, měření kvality a spotřeby, zjišťování úniků, automatické odvádění a separace kompresorových kondenzátů, chlazení stlačeného vzduchu.

web www.beko-technologies.cz

Vosátka Jiří- měření hluku

Praha 4- Nusle, U družstva Ideál 1092 kontakt +420 603 722 703

Provádím akustické měření hluku.

zobrazit detail

Národní hluková observatoř ČR

Praha 4- Nusle, 5. května 1154 kontakt +420 602 630 566

Zabýváme se ochranou obyvatel před hlukem. Provádíme měření, hodnocení a analýzy zdrojů hluku.

web www.better-cities.eu

KVINTING PRAHA, SPOL. S.R.O.

Praha 4 - Nusle, V luhu 1029/14 kontakt +420 261 224 977

Firma Kvinting zabývající se ekologickou činností tj. měřením hlukových hladin, vibrací, vzduchovou neprůzvučností stavebních konstrukcí a kročejovou neprůzvučností, poradenskou činností, v oblasti hluku a zpracováním akustických studií a protihlukových opatření jak v průmyslu, tak ve stavbách občanského vybavení. Studie - návrhy - realizace monitorování hluku ze stavební činnosti. Prodej antivibračních podložek a kompenzátorů.

web www.kvinting.cz

Talíř Pavel, Ing.

Praha 4- Krč, Vikova 1145 kontakt +420 602 275 739

Provádím měření, výpočty a posudky v oblasti stavební akustiky, neprůzvučnosti, dozvuku i hluku.

zobrazit detail

Špíšek Stanislav

Praha 4- Nusle, Vlastislavova 565 kontakt +420 737 722 292

Nabízíme monitorování a měření kvality životního a pracovního prostředí, měření hluku, prašnosti, mikroklimatu, analýzy ovzduší a výfukových plynů.

zobrazit detail

KVINTING spol. s r.o.

Praha 4- Nusle, V luhu 1029 kontakt +420 261 224 977

Zabýváme se měřením hlukových hladin, vibrací, vzduchovou a kročejovou neprůzvučností stavebních konstrukcí.

web www.kvinting.cz