Tunely a podzemní stavby – Střední a Severní Čechy

Podzemní stavby se provádějí podle návrhu v přesném trasování nebo situování a v přesném průřezu tak, aby veškeré deformace konstrukce, nadloží i povrchu území byly omezeny. Přehled firem zabývajících se výstavbou podzemních staveb v lokalitě Střední a Severní Čechy.

1–10 firem z 42 nalezených Filtry

1LUPA spol. s r.o.1 pobočka

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
Dobrovského 220, Kralupy nad Vltavou
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná Ověřená

Jsme profesionální stavební firma. Naší specializací jsou průmyslové stavby na klíč. Kromě průmyslových staveb vám zrealizujeme i inženýrské stavby, čistírny odpadních vod, stavby v chemickém průmyslu a betonové konstrukce. Vypracujeme za vás projektovou dokumentaci. Zabýváme se i inženýrskou…

2ARCADIS CZ a.s., divize Geotechnika3 pobočky

Poradenství, supervize, stavebně geologický průzkum, monitoring a zkušebnictví v inženýrských stavbách, především v geotechnice. Zakládání staveb v pozemních a podzemních stavbách. Další námi poskytované služby jsou aplikovaný výzkum, geofyzika, hydrogeologie, numerické modelování, sanace skalních…

3GEOS geodetická kancelář Kutná Hora

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
Jungmannovo náměstí…, Kutná Hora
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

V oblasti katastru zaměřujeme stavby, rozestavěné i dokončené, věcná břemena, rozdělujeme a vytyčujeme pozemky. Vyhotovujeme mapové podklady pro projekty staveb, provádíme dokumentaci podzemních sítí apod. Zakázky přijímáme telefonicky, emailem a osobní návštěvou.

4Zemní práce Pavelka

5.0
★★★★★
★★★★★
(2)
Ptácká 35, Mladá Boleslav Bezdlužná

Provádíme zemní a výkopové práce, stavební činnost, přípravné práce pro stavby, základy rodinných domů, sklepů, bazénů, terénní úpravy, výstavbu a realizaci inženýrských sítí, vodovodní a kanalizační přípojky, jímky, septiky. Pokládáme potrubí, provedeme demolici budov, bourací práce. Ruční…

5PEKO-GDS s.r.o. (pobočka Zlatníky-Hodkovice-Zlatníky)2 pobočky

Provádění staveb a rekonstrukcí, prací HSV a PSV, statických zajištění, výroby a montáží ocelových konstrukcí, sváření, zámečnických prací, služeb požární ochrany, bouracích a demoličních prací. Zajištění přistavení a odvozu kontejnerů a skládku odpadu a suti.

6Kysela Jan - projekce a realizace staveb

Nabídka projekce a řízení staveb, specializace na modernizace, rekonstrukce a adaptace.

7Věra Nováková- STAVEBNÍ PRÁCE

3.0
★★★★★
★★★★★
(1)
Pražská 355, Slaný
Otevřeno od 7:00
Bezdlužná

Nabízíme komplexní zemní a výkopové práce včetně přípravné práce pro stavby. Demoliční práce provádíme bouracím kladivem, včetně odvozu materiálu na skládku. Dovoz písků a drtí, zásypových materiálů. Úpravy terénů a ploch u rodinných domů, bazénů apod. Mezi činnosti naší společnosti patří především…

8Subterra a.s.1 pobočka

Nabízíme projektování a výstavbu dopravních, podzemních, inženýrských, vodohospodářských, průmyslových, občanských a bytových staveb.

9Georg Börner Chemisches Werk für Dach-und Bautenschutz GmbH & Co.KG

Výroba a prodej izolačních a stavebních materiálů pro použití v oblastech pozemního a inženýrského stavebnictví.

10SMP CZ, a.s.

4.3
★★★★★
★★★★★
(39)
Pobřežní 667/78, Praha 8 - Karlín Bezdlužná

Poskytujeme komplexní služby v oblasti výstavby i rekonstrukce mostů a vodohospodářských staveb. Vyrábíme a montujeme protihlukové stěny a ocelové konstrukce.


Firmy v dalších lokalitách


Tunely a podzemní stavby v lokalitě Střední a Severní Čechy – detailní popis

Mezi podzemní stavby patří tunely (silniční, železniční, podzemních drah, plavební a říční atd.), štoly (vodní tlakové, vodní s volnou hladinou, revizní a únikové, průzkumné atd.), podzemní halové objekty (garáže, hangáry, skladiště, kaverny, nádrže, podzemní čisticí stanice atd.) a dále svislé a úklonné šachty (větrací, dopravní, čerpací, průzkumné atd.).

Rozdělení podzemních staveb

Podle dispozice

  • Liniové podzemní stavby – u tohoto typu jako rozměr převládá délka. Patří sem tunely, štoly a šachty.
  • Plošné podzemní stavby – vodorovné rozměry u nich převládají nad výškou. Jedná se podzemní garáže, skladiště, sportoviště, laboratoře atd.
  • Halové podzemní stavby – označují se i jako velkoprostorové. Disponují velkou půdorysnou plochou a výškou. Jedná se o kaverny, podzemní energetické zásobníky a vojenské objekty. 
  • Kombinované podzemní stavby – jedná se o plošné nebo halové podzemní stavby, které jsou propojené s povrchem systémem liniových podzemních staveb.

Podle způsobu výstavby

  • Ražené podzemní stavby – celá výstavba probíhá v podzemí, obvykle ve větších hloubkách. Nadloží není zasaženo.
  • Hloubené podzemní stavby – výstavba se odehrává v otevřené jámě, obvykle v malé hloubce. Po zhotovení je stavba zasypána. 
  • Kombinované podzemní stavby – realizují se v mělkém předkopu. V prvním kroku se provedou pažicí a nosné svislé konstrukce, v dalším kroku se zhotoví strop na zemní skruži a v posledním kroku jsou dobrány vnitřní prostory při současné úpravě povrchu.
  • Protlačované podzemní stavby – výstavba probíhá pouze v zeminách a v malé hloubce.
  • Speciální podzemní stavby – zahrnují podzemní stavby prováděné spouštěním ketonů, podzemní stavby ražené nebo štítované za přetlaku vzduchu, naplavované a vysouvané konstrukce podzemních staveb atd.
  • Mikrotunelované podzemní stavby – jedná se o ražené nebo protlačované stavby, které mají malý průměr.