Katastrální úřady - Střední Čechy

1 - 10 firem z 10 nalezených

JUDr. Miloslav Jindřich, notář se sídlem v Benešově

Benešov, Tyršova 2070 kontakt +420 317 724 705, (1 pobočka)

Notářská kancelář poskytuje notářské služby včetně ověřování listin a podpisů. Vyřizuje výpisy z katastrů, rejstříku trestů a obchodních rejstříků. Zajišťuje také zakládání a změny společností, převody nemovitostí a předmanželské smlouvy.

web www.notarjindrich.cz

Katastrální úřad pro Liberecký kraj

Liberec, Rumjancevova 149/10 kontakt +420 485 341 400, (5 poboček)

Katastrální úřad vykonává státní správu katastru nemovitostí České republiky a správu zhušťovacích bodů. Dále projednává porušení pořádku na úseku katastru nemovitostí České republiky podle zvláštního zákona, schvaluje změny pomístního názvosloví a zabezpečuje činnosti spojené se standardizací geografického názvosloví, schvaluje změny hranic katastrálních území a vykonává správu základních státních mapových děl stanovených Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním.

web www.cuzk.cz

Geodetická kancelář - Kafka a syn

Praha 6 Střešovice, Na Kocourkách 1075/2a kontakt +420 224 314 398

Geodetické práce všeho druhu. Základní mapy závodů, produkty pro projekty, informační systémy, zaměření všeho druhu, zaměření skutečného provedení stavby, zaměření budov, vytyčování staveb a hranic pozemků, geometrické plány, ověřování geodetických prací. Ověřování průběhu vlastnických hranic při koupi nebo prodeji pozemku.

web www.kafkaasyn.cz

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu

Praha 8, Pod sídlištěm 1800/9 kontakt +420 284 041 111, (1 pobočka)

Katastrální úřad vykonává státní správu katastru nemovitostí České republiky a správu zhušťovacích bodů. Dále projednává porušení pořádku na úseku katastru nemovitostí České republiky podle zvláštního zákona, schvaluje změny pomístního názvosloví a zabezpečuje činnosti spojené se standardizací geografického názvosloví, schvaluje změny hranic katastrálních území a vykonává správu základních státních mapových děl stanovených Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním.

web www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady.aspx

Střední průmyslová škola zeměměřická - SPŠ zeměměřická Praha 9

Praha 9 - Hrdlořezy, Pod Táborem 300/7 kontakt +420 284 823 470

SPŠ zeměměřická je v současné době jedinou samostatnou školou v ČR, která připravuje budoucí měřiče a odborníky v oblasti geodezie, kartografie, fotogrammetrie, GIS a katastru nemovitostí. Veřejná střední průmyslová škola zajišťuje výuku čtyřletých oborů s maturitou a zkrácené dalkové studium geodézie, kartografie a katastru nemovitostí.

web www.spszem.cz

Geodetservis - JANOVSKÝ Pavel

Praha 4 - Záběhlice, Malovická 2757 kontakt +420 777 141 566

Poskytujeme levný, kvalitní a rychlý servis v geodézii i katastru nemovitostí po celé ČR. Vyhotovíme geometrický plán, zaměříme podklad pro projekt, vytyčíme hranice pozemků. Stavební zaměření atd. Vypracujeme 3D modely i vizualizace našich měření.

web www.geodetservis.cz

Český úřad zeměměřický a katastrální

Praha 8, Pod Sídlištěm 1800/9 kontakt +420 284 041 111

Katastrální úřad vykonává státní správu katastru nemovitostí České republiky a správu zhušťovacích bodů. Dále projednává porušení pořádku na úseku katastru nemovitostí České republiky podle zvláštního zákona, schvaluje změny pomístního názvosloví a zabezpečuje činnosti spojené se standardizací geografického názvosloví, schvaluje změny hranic katastrálních území a vykonává správu základních státních mapových děl stanovených Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním.

web www.cuzk.cz

Dražka Miroslav - Hlídej dům.cz

Velká Bukovina, Velká Bukovina 203 kontakt +420 777 874 667, (2 pobočky)

Pravidelné zasílání aktuálního výpisu z katastru nemovitostí včetně upozornění na případné změny. V případě zjištění změn možnost do procesu zasáhnout a zabránit škodám.

web www.hlidejdum.cz

Katastrální úřad pro Středočeský kraj

Praha 8, Pod sídlištěm 1800/9 kontakt +420 284 041 111, (13 poboček)

Katastrální úřad vykonává státní správu katastru nemovitostí České republiky a správu zhušťovacích bodů. Dále projednává porušení pořádku na úseku katastru nemovitostí České republiky podle zvláštního zákona, schvaluje změny pomístního názvosloví a zabezpečuje činnosti spojené se standardizací geografického názvosloví, schvaluje změny hranic katastrálních území a vykonává správu základních státních mapových děl stanovených Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním.

web www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady.aspx

Zeměměřický úřad

Praha 8, Pod sídlištěm 1800/9 kontakt +420 284 041 111

Zeměměřický úřad rozhoduje o umístění, přemístění či odstranění měřických značek základního bodového pole, včetně signalizačního a ochranného zařízení bodu bodového pole. Dále vykonává správu základních státních mapových děl a tématických státních mapových děl stanovených Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, vede databázové soubory bodů bodového pole evidovaných v technických jednotkách, vykonává správu základní báze geografických dat České republiky, vede Ústřední archiv zeměměřictví a…

web www.cuzk.cz